Betaalbaar wonen in Hechtel-Eksel: gemeentelijke bouwkavels in De Locht te koop

1
feb
2024

Het lokaal bestuur speelt in op de veranderende woningmarkt en verkoopt 16 betaalbare gemeentelijke bouwkavels in de verkaveling De Locht, gelegen tussen de Hoevestraat en de De Vreedestraat. Dit werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 29 januari. Vanaf 14 februari kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor deze bouwgronden.De wegenis is reeds aangelegd, zodat de kandidaat-koper onmiddellijk na het verlijden van de akte en bouwvergunning kan beginnen bouwen.

“Met de verkoop van betaalbare gemeentelijke bouwkavels willen we een ruimere doelgroep en jonge gezinnen de kans geven om zich in Hechtel-Eksel te kunnen vestigen”, legt burgemeester Jan Dalemans uit.

“Hechtel-Eksel heeft heel wat troeven om in te wonen en we ontvangen nieuwe inwoners en gezinnen met open armen. Met de verkoop van gemeentelijke bouwkavels willen we betaalbaar wonen mogelijk maken, want dat wordt helaas alsmaar moeilijker. De kandidaten die het meeste in aanmerking komen, geven we daarom een duwtje in de rug.”

Toewijzingsreglement

Voor de verkoop hanteert het lokaal bestuur een objectief toewijzingsreglement met puntensysteem. Hoe meer punten men scoort, hoe hoger men in de ranglijst komt om een gemeentelijke bouwkavel te kiezen die men wil aankopen.

Iedere meerderjarige, natuurlijke persoon kan zich kandidaat stellen voor de aankoop van een gemeentelijke bouwkavel. Indien je gezamenlijk een kavel wenst aan te kopen, dien je je gezamenlijk in te schrijven.

Er gelden wel enkele voorwaarden om je kandidaat te stellen. Je mag voorheen geen sociale bouwkavel of woning hebben gekocht van het gemeentebestuur of een sociale huisvestingsmaatschappij/ woonmaatschappij en geen andere woning of bouwgrond in volle eigendom voor 100%, vruchtgebruik of recht van opstal hebben.

Op www.hechtel-eksel.be/bouwkavels vind je alle info over de verkoop van de gemeentelijke bouwkavels en kan je je kandidaat stellen. Alle info en documenten zijn ook beschikbaar aan het onthaal van het gemeentehuis en zonder afspraak raadpleegbaar. Ben je geïnteresseerd? Je aanmelden en alle bewijsstukken aanleveren kan tot 10 mei 2024.