Sportcharter

Het OCMW van Hechtel-Eksel werkt samen met verschillende sportverenigingen om de lidgelden betaalbaar te maken.

Kinderen en volwassenen met een beperkt inkomen kunnen dan sporten aan de helft van de prijs.

De sportvereniging moet wel aangesloten zijn bij het sportcharter.

Voorwaarden

  • Inwoner zijn van Hechtel-Eksel
  • Voldoen aan de inkomensvoorwaarden of in budgetbeheer zijn

Zowel volwassenen als kinderen komen in aanmerking voor een tussenkomst van het sportcharter.

Procedure

Maak een afspraak

Maak een afspraak met een maatschappelijk werker van de sociale dienst.

De maatschappelijk werker gaat na of je recht hebt op een tussenkomst van het sportcharter.

Meebrengen

  • Rekeninguittreksels van de laatste drie maanden
  • Betalingsbewijs of bewijs van nog te betalen lidgeld van de sportvereniging

Contactinformatie