Milieuhinder en -klachten

Indien je klachten hebt ten gevolge van geluids-, geur-, licht-, stof- of roethinder, die al dan niet te maken hebben met een vergunningsplichtige inrichting of activiteit of waarbij een vermoeden bestaat dat de menselijke gezondheid kan worden aangetast, kan je dit melden bij de milieudienst in het gemeentehuis of bij de politie.

Je doet je melding best telefonisch:

  • tijdens de kantooruren bij de milieudienst op het nummer 011 73 01 58
  • buiten de kantooruren op het nummer 011 60 84 70 (wijkpolitie) of op het nummer 011 399 299 (politie Leopoldsburg).

Bij het melden van hinder, is het belangrijk dat je de volgende informatie doorgeeft:

  • je naam, adres en telefoonnummer
  • naam en adres van de beklaagde (indien mogelijk)
  • duidelijke omschrijving van de klacht
  • vermelding van tijdstip, frequentie en duur van de hinder 

De gegevens van de melder worden niet doorgegeven aan de beklaagde. Een telefoonnummer is enkel vereist om de melder te kunnen contacteren voor een eventueel bijkomende informatie.