Gemachtigd opzichter

Tijdens spitsmomenten kan het verkeer aan de school enorm druk en gevaarlijk zijn. Gemachtigde opzichters zorgen ervoor dat onze kinderen op een veilige manier kunnen oversteken. Zij doen dit op volledig vrijwillige basis. we zijn hen daar dan ook enorm dankbaar voor.

Uitrusting

Je kan de gemachtigde opzichters steeds herkennen aan een reflecterend hesje, een C3-bordje en een armband in de nationale driekleur met de naam van de gemeente waarin zij bevoegd zijn, erop.

Takenpakket

Gemachtigde opzichters mogen het verkeer stilleggen en aanwijzingen geven die door de weggebruikers moeten opgevolgd worden, maar ze mogen in geen geval het verkeer regelen. Bij ernstige inbreuken kunnen de gemachtigde opzichters bij de politie aangifte doen of bijstand vragen op vooraf afgesproken momenten zodat een effectieve vervolging kan worden opgestart.

Gemachtigd opzichter worden?

Heb je interesse in het volgen van een opleiding tot gemachtigde opzichter? Dat kan! De provincie Limburg organiseert jaarlijks verschillende (kosteloze) opleidingen voor Limburgse kandidaat-gemachtigde opzichters.

De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. De theoretische opleiding van minimum drie uren is gratis en wordt gedoceerd door lesgevers van het PLOT (Provincie Limburg Opleiding en Training). Het theoriegedeelte is vooral gericht op de plaats van de voetganger en het oversteken van de rijbaan, het gedrag van bestuurders tegenover voetgangers, de signalisatie, de in acht te nemen voorzichtigheidsregels, het anticiperen op gedragingen en eventuele fouten van weggebruikers en de beoordeling van de verkeersomstandigheden.

Na de theoretische opleiding geeft de lokale politie een praktijkcursus van een halve dag in het reële verkeer. Dit gedeelte gaat vooral over de gepaste handelswijze wanneer gemachtigde opzichters aanwijzingen geven aan de bestuurders of het verkeer stilleggen en over de juiste inschatting van de verkeersomstandigheden in de praktijk.

Solliciteren

Wij zijn in onze gemeente steeds op zoek naar kandidaat-gemachtigd opzichters, dus als je interesse toont om deze functie op vrijwillige basis uit te voeren, laat dan zeker je gegevens achter op de dienst Veiligheid. Wij zorgen er dan voor dat je op de eerstvolgende opleiding wordt ingeschreven!


Contactinformatie

Contactpersonen