Gemachtigd opzichter

Tijdens spitsmomenten kan het verkeer aan de school enorm druk en gevaarlijk zijn. Gemachtigde opzichters zorgen ervoor dat onze kinderen op veilig kunnen oversteken. Zij doen dit op vrijwillige basis. We zijn hen daar dan ook enorm dankbaar voor.

Uitrusting

Je kan de gemachtigde opzichters herkennen aan een reflecterend hesje, een C3-bordje en een armband in de nationale driekleur met de naam van de gemeente waarin zij bevoegd zijn.

Taken

Gemachtigde opzichters mogen het verkeer stilleggen en aanwijzingen geven die door de weggebruikers moeten opgevolgd worden. In geen geval mogen zij het verkeer regelen. Bij ernstige inbreuken kunnen de gemachtigde opzichters bij de politie aangifte doen of bijstand vragen op vooraf afgesproken momenten voor een effectieve vervolging.

Gemachtigd opzichter worden?

Heb je interesse in het volgen van een opleiding tot gemachtigde opzichter? Dat kan! De provincie Limburg organiseert jaarlijks verschillende (kosteloze) opleidingen voor kandidaat-gemachtigde opzichters.

De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. De theoretische opleiding van minimum drie uren is gratis en wordt gedoceerd door lesgevers van het PLOT (Provincie Limburg Opleiding en Training). Het theoriegedeelte is vooral gericht op de plaats van de voetganger en het oversteken van de rijbaan, het gedrag van bestuurders tegenover voetgangers, de signalisatie, de in acht te nemen voorzichtigheidsregels, het anticiperen op gedragingen en eventuele fouten van weggebruikers en de beoordeling van de verkeersomstandigheden.

Na de theoretische opleiding geeft de lokale politie een praktijkcursus van een halve dag in het verkeer. Dit gaat vooral over de gepaste handelswijze wanneer gemachtigde opzichters aanwijzingen geven aan de bestuurders of het verkeer stilleggen en over de juiste inschatting van de verkeersomstandigheden in de praktijk.

Solliciteren

Wij zijn steeds op zoek naar kandidaat-gemachtigd opzichters!

  • Heb je reeds een opleiding gemachtigd opzichter achter de rug?

Dan ontvangen we je met open armen als gemachtigd opzichter. Je mag naar info vragen en/of kan je kandidaat stellen door contact op te nemen met de dienst Veiligheid (bob.rijken@hechtel-eksel.be)

  • Wil je een opleiding volgen ?

Stuur je gegevens door naar de dienst Veiligheid (bob.rijken@hechtel-eksel.be) en wij schrijven je in voor de eerstvolgende opleiding.

 

 


Contactinformatie

Contactpersonen