Zorgcentrum na Seksueel Geweld

Het Limburgs Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) opende in Genk begin 2023 en biedt gratis en voor iedereen alle opvang op één plek. Slachtoffers worden er 24/7 warm opgevangen voor medische en psychische zorg, en een forensisch onderzoek. Er wordt ook voorzien in medische en psychologische nazorg. Ook steunfiguren van het slachtoffer kunnen psychische ondersteuning krijgen. Als een slachtoffer dit wenst kan er in het zorgcentrum ook een aangifte gebeuren bij een zedeninspecteur van de politie.

Ook Politiezone Kempenland helpt bij het ZSG

In Politiezone Kempenland zijn er twee werknemers opgeleid tot zedeninspecteur (ZIP). Een zedeninspecteur is specifiek opgeleid om slachtoffers van seksueel geweld en hun vertrouwenspersonen zo goed mogelijk bij te staan tijdens hun verhoor en de stappen die erna nog volgen. Indien het slachtoffer klacht wenst in te dienen, zullen de twee zedeninspecteurs opgeroepen worden om een verklaren te komen afnemen. Zij komen steeds in burger naar het ZSG.

Als een slachtoffer van acuut seksueel geweld zich aanmeldt bij Politiezone Kempenland, zullen ze zo goed mogelijk opgevangen worden. Ze moeten geen uitgebreide verklaring afleggen. De bedoeling is dat we elk slachtoffer zo snel mogelijk naar het ZSG brengen. We vragen eerst of er een vertrouwenspersoon kan meegaan met hun. Als het slachtoffer er niet zelfstandig kan geraken, zal het slachtoffer gebracht worden door de politie.

Indien een slachtoffer zich aanbiedt bij Politiezone Kempenland, waarvan het seksueel geweld niet acuut is, zullen zij door Politiezone Kempenland zelf opgevangen worden. Ze mogen in de mate van het mogelijke hun verklaring afleggen bij een zedeninspecteur en krijgen achteraf begeleiding van de dienst slachtofferbejegening van Politiezone Kempenland.

 

ZSG Limburg
www.seksueelgeweld.be

Adres: Campus Sint-Jan Ziekenhuis Oost-Limburg
Synapspark 2100 – Genk

ZSG is gelegen aan de huisartsenwachtpost (Rode Kruis) en heeft eigen parking.
24/24 en 7/7 beschikbaar

Tel 089/80 81 00
E-mail: zsglimburg@zol.be