Reglementen

Op deze pagina vind je onze reglementen gebundeld.
Je vindt ze eveneens terug in onze overzichtelijke digitale raadpleegomgeving.

Enkele afkortingen:

R = Reglement
RR = Retributiereglement
BR = Belastingsreglement
PR = Politiereglement
HR = Huishoudelijk reglement
SR = Subsidiereglement

 

R23 Reglement klachtenbehandeling

De Burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 30 januari 2023, met als onderwerp "Reglement klachtenbehandeling" afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 31 januari 2023.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage in het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst hier nalezen.

R22 Reglement betreffende de tarieven op aanvoer van afvalstoffen aan de geautomatiseerde recyclageparken van LIMBURG.NET - update

De Burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 19 december 2022, met als onderwerp "Reglement betreffende de tarieven op aanvoer van afvalstoffen aan de geautomatiseerde recyclageparken van LIMBURG.NET - update" afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 20 december 2022.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage in het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst hier nalezen.

R22 Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen - update

De Burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 19 december 2022, met als onderwerp "Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen - update" afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hehtel-Eksel, de 20 december 2022.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage in het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst hier nalezen.

R22 Tarievenreglement asbestinzameling aan huis - update

De Burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 19 december 2022, met als onderwerp "Tarievenreglement asbestinzameling aan huis" afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechel-Eksel, de 20 december 2022.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage in het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst hier nalezen.

R22 Gemeentelijke administratieve sancties - aanpassing GAS-codex 

De Burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 19 december 2022, met als onderwerp "Gemeentelijke administratieve sancties - aanpassing GAS-codex" afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechel-Eksel, de 20 december 2022.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage in het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U  kan de tekst hier nalezen.

RR22 Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen elektriciteit en gas op gemeentelijk openbaar domein

De Burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 28 november 2022, met als onderwerp "Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen elekriciteit en gas op gemeentelijk openbaar domein" afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Besuur te Hechtel-Eksel, de 30 november 2022.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage in het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst hier nalezen.

BR22 Belastingsreglement op administratieve stukken

De Burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 28 november 2022, met als onderwerp "Belastingsreglement op administratieve stukken" afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 30 november 2022.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage in het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst hier nalezen.

R22 Gebruikersreglement gemeenschapscentrum 2022

De Burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 28 november 2022, met als onderwerp "Aanpassing gebruikersreglement gemeenschapscentrum 2022" afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgevig ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 30 november 2022.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage in het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de teskt hier nalezen.

HR22 Reglement aangaande de uitleenovereenkomst evenementencontainers en sorteercontainer

De Burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 24 oktober 2022, met als onderwerp "Reglement aangaande de uitleenoverereenkomst evenementencontainers en sorteercontainer" afgekondigd werd, overenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 26 oktober 2022.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst hier nalezen.

HR22 Dienstreglement bibliotheek

De Burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 19 september 2022, met als onderwerp "Aanpassing dienstreglement bibliotheek" afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 21 sepember 2022.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst hier nalezen.

HR22 Gebruikersreglement Huis van het Kind

De Burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 19 september 2022, met als onderwerp "Aanpassing gebruikersreglement Huis van het Kind" afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 21 september 2022.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst hier nalezen.

R22 Schoolreglement

De Burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 27 juni 2022, met als onderwerp "schoolreglement - aanpassing" afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 29 juni 2022.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst hier nalezen.

BR22 Gemeentelijk reglement inzake inventarisatie van en belasting op verwaarlozing van woningen en gebouwen

De Burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 27 juni 2022, met als onderwerp "gemeentelijke reglement inzake inventarisatie van en belasting op verwaarlozing van woningen en gebouwen" afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 29 juni 2022.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst hier nalezen.

BR22 Gemeentelijk reglement inzake inventarisatie van en belasting op leegstand van woningen en gebouwen

De Burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 27 juni 2022, met als onderwerp "gemeentelijk reglement inzake inventarisatie van en belasting op leegstand van woningen en gebouwen" afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 29 juni 2022.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst hier nalezen.

SR22 Gemeentelijke premie voor het aanbrengen van dakisolatie/zoldervloerisolatie, buitenmuurisolatie en/of vloerisolatie/kelderisolatie in bestaande woningen/gebouwen

De Burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 27 juni 2022,  met als onderwerp "gemeentelijke premie voor het aanbrengen van dakisolatie/zoldervloerisolatie, buitenmuurisolatie en/of vloerisolatie/kelderisolatie in bestaande woningen/gebouwen" afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 29 juni 2022.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de de tekst hier nalezen.

SR22 Gemeentelijke premie hernieuwbare energieproducten: zonneboiler, warmtepomp of warmtepompboiler 

De Burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 27 juni 2022, met als onderwerp "gemeentelijke premie hernieuwbare energieproducnten: zonneboiler, warmtepomp of warmtepompboiler" afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 29 juni 2022.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzge op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. U kan de tekst hier nalezen.

R22 Toewijzingsreglement voor de verkoop van gemeentelijke bouwkavels in verkaveling 'De Locht'

De Burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 25 april 2022, met als onderwerp "Toewijzingsreglement voor de verkoop van gemeentelijke bouwkavels in verkaveling 'De Locht' afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgevig ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 29 april 2022.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst hier nalezen.

R21 Gebruikersreglement gemeenschapscentrum

De Burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 21 februari 2022, met als onderwerp "gebruikersreglement gemeenschapscentrum" afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 22 februari 2022.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst hier nalezen.

BR21 Afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

De Burgmeeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 20 december 2021, met als onderwerp "Afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen" afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 21 december 2021.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst hier nalezen.

BR21 Reglement betreffende de tarieven op aanvoer van afvalstoffen aan de geautomatiseerde recyclageparken van Limburg.net

De Burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 20 december 2021, met als onderwerp "Reglement betreffende de tarieven op aanvoer van afvalstoffen aan de geautomatiseerde recylcageparken van Limburg.net" afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hehtel-Eksel, de 21 december 2021.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst hier nalezen.

BR21 Belasting op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen 

De Burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 20 december 2021, met als onderwerp "Belasting op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen" afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 21 december 2021.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst hier nalezen.

BR21 Belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig

De Burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 20 december 2021, met als onderwerp "Belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig" afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 21 december 2021.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst hier nalezen

HR21 Huishoudelijk reglement gemeenteraad

De Burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 20 december 2021, met als onderwerp 'Huishoudelijk reglement gemeenteraad" afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 21 december 2021.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst hier nalezen.

HR21 Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn

De burgemeester van Hechtel-eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de raad voor maatschappelijk wezlijn gedagtekend 20 december 2021, met als onderwerp "Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn" afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 21 december 2021.

De tekt van bovenvermeld reglgement ligt er inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst hier nalezen.

HR21 Huishoudelijk reglement jeugdraad

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 29 november 2021, met als onderwerp "Huishoudelijk reglement jeugdraad" afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechel-Eksel, de 01 december 2021.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzge op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst hier nalezen.

R21 Reglement burgerparticipatie 

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 29 novemebr 2021, met als onderwerp "Reglement burgerparticipatie" afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 01 december 2021.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst hier nalezen.

BR21 Belastingreglement op administratieve stukken

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 29 novemeber 2021, met als onderwerp "Belastingreglement op administratieve stukken" afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 01 december 2021.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

R21 Reglement digitale geschenkbon

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 25 oktober 2021, met als onderwerp "Reglement digitale geschenkbon" afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 27 oktober 2021.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

R21 Schoolreglement addenda 

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 25 oktober 2021, met als onderwerp "Schoolreglement addenda" afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 27 oktober 2021.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

R21 Schoolreglement

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 06 september 2021, met als onderwerp "Schoolreglement 2021-2022" afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 08 september 2021.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

R21 Reglement gemeentelijke borgstelling voor infrastructuurwerken door verenigingen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 28 juni 2021, met als onderwerp "Reglement gemeentelijke borgstelling voor infrastructuurwerken door verenigingen - goedkeuring" afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 30 juni 2021.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

R21 Afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen - wijziging

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 26 april 2021, met als onderwerp " Afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen - wijziging – Goedkeuring", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 02 juni 2021.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

R21 Reglement gemeentelijke premie voor het uitvoeren van terreinwerken die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 26 april 2021, met als onderwerp " Reglement Gemeentelijke premie voor het uitvoeren van terreinwerken die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 28 april 2021.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

SR21 Subsidiereglement ondersteunende maatregelen verenigingen: infrastructuur 2021

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 29 maart 2021, met als onderwerp " Subsidiereglement ondersteunende maatregelen verenigingen: infrastructuur 2021", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 31 maart 2021.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

SR21 Subsidiereglement ondersteunende maatregelen verenigingen: impulssubsidies

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 29 maart 2021, met als onderwerp " Subsidiereglement ondersteunende maatregelen verenigingen: impulssubsidies", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 31 maart 2021.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

SR21 Subsidiereglement ondersteunende maatregelen verenigingen 2021

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 29 maart 2021, met als onderwerp "Subsidiereglement ondersteunende maatregelen verenigingen 2021", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 31 maart 2021.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

R21 Reglement jeugdcheques 2021

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 29 maart 2021, met als onderwerp "Reglement jeugdcheques", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 31 maart 2021.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

SR21 Subisidiereglement ondersteuning sportevenementen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 29 maart 2021, met als onderwerp "Subsidiereglement ondersteuning sportevenementen", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 31 maart 2021.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

R21 Gemeentelijke premie alternatieve energie: warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 29 maart 2021, met als onderwerp "Gemeentelijke premie alternatieve energie: warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 31 maart 2021.
 
De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.
 

R21 Gemeentelijke premie voor het aanbrengen van dakisolatie/zoldervloerisolatie, vloerisolatie/kelderisolatie en/of buitenmuurisolatie in betaande woningen/gebouwen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 29 maart 2021, met als onderwerp "Gemeentelijke premie voor het aanbrengen van dakisolatie/zoldervloerisolatie, vloerisolatie/kelderisolatie en/of buitenmuurisolatie in bestaande woningen/gebouwen", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 31 maart 2021.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

BR20 Belasting op het verstrekken van toeristische logies

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 14 december 2020, met als onderwerp "•Belastingreglement op het verstrekken van toeristische logies", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 16 december 2020.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

SR20 Subsidiereglement ondersteunende maatregelen verenigingen: impulssubsidies

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 14 december 2020, met als onderwerp " Subsidiereglement ondersteunende maatregelen verenigingen: impulssubsidies", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 16 december 2020.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

BR20 Reglement aangaande de belasting op masten en pylonen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 14 december 2020, met als onderwerp "Reglement aangaande de belasting op masten en pylonen", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 16 december 2020.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

R20 Gemeentelijke premie voor het aanbrengen van dakisolatie/zoldervloerisolatie, vloerisolatie/kelderisolatie en/of buitenmuurisolatie in bestaande woningen/gebouwen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 14 december 2020, met als onderwerp " Gemeentelijke premie voor het aanbrengen van dakisolatie/zoldervloerisolatie, vloerisolatie/kelderisolatie en/of buitenmuurisolatie in bestaande woningen/gebouwen - aanpassing reglement", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 16 december 2020.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

R20 Aanpassing dienstreglement bibliotheek

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 26 oktober 2020, met als onderwerp "Aanpassing dienstreglement bibliotheek", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 03 november 2020.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

SR20 Subsidiereglement ondertsteunende maatregelen verenigingen: infrastructuur

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 26 oktober 2020, met als onderwerp "Subsidiereglement ondersteunende maatregelen verenigingen: infrastructuur", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 03 november 2020.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

SR20 Gemeentelijke geboortepremies/adoptiepremies

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 26 oktober 2020 met als onderwerp "Gemeentelijke geboortepremies/adoptiepremies" afgekondigd werd overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 03 november 2020.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

SR20 Stopzetting facultatieve toelage voorhuwelijkssparen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend 26 oktober 2020 met als onderwerp "Stopzetting facultatieve toelage voorhuwelijkssparen" afgekondigd werd overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 03 novemebr 2020.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

R20 COVID-19 subsidie consumptiebudget 

De burgemeeester van Hechtel-Eksel bevestigt dat het reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn gedagtekend 29 september 2020,  met als onderwerp "COVID-19 subsidie ter ondersteuning van het conumputiebudget voor kwetsbare doelgroepen", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 30 september 2020.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

R20 Reglement telewerken lokaal bestuur Hechtel-Eksel

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk welzijn, gedagtekend 29 september 2020, met als onderwerp "Reglement telewerken lokaal bestuur Hechtel-Eksel" afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 30 september 2020.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

SR20 Subsidiereglement Ondersteunende Maatregelen Verenigingen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 07 september 2020, met als onderwerp "Subsidiereglement verenigingen ondersteunende maatregelen", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 09 september 2020.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen. 

AR20 Aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de afbakening van de zone met tonnagebeperking in het Kloosterbos

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend 07 september 2020, met als onderwerp "Aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de afbakening van de zone met tonnagebeperking in het Kloosterbos", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 09 september 2020.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

BR20 Belastingreglement op sluikstorten

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad gedagtekend op 29 juni 2020, met als onderwerp "Belastingreglement op sluikstorten - aanpassing", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgevig ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 01 juli 2020.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

BR20 Reglement betreffende de tarieven op aanvoer van afvalstoffen aan de geautomatiseerde recyclageparken Limburg.net

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 27 april 2020, met als onderwerp " Reglement betreffende de tarieven op aanvoer van afvalstoffen aan de geautomatiseerde recyclageparken Limburg.net ", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 29ste april 2020.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

BR20 Tarievenreglement asbestinzameling aan huis

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 27 april 2020, met als onderwerp " Tarievenreglement asbestinzameling aan huis ", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 29ste april 202.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

R20 Gebruikersreglement Huis van het Kind Hechtel-Eksel

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 27 april 2020, met als onderwerp " Gebruikersreglement Huis van het Kind Hechtel-Eksel ", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 29ste april 2020.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

R20 Dienstreglement van de Gemeentelijke Openbare bibliotheek Hechtel-Eksel

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 27 april 2020, met als onderwerp " Dienstreglement van de Gemeentelijke Openbare bibliotheek Hechtel-Eksel ", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 29ste april 2020.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

R20 Bemiddelingsreglement inzake gemeentelijke administratieve sancties Hechtel-Eksel

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 29 januari 2020, met als onderwerp " Bemiddelingsreglement inzake gemeentelijke administratieve sancties Hechtel-Eksel", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 28ste januari 2020.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

RR20 Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 02 maart 2020, met als onderwerp "Goedkeuring retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - Goedkeuring", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 4e maart 2020.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

SR20 Subsidiereglement Jeugdprojectcheque en Fuifbussen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 02 maart 2020, met als onderwerp "Subsidiereglement Jeugdprojectcheque en Fuifbussen - Goedkeuring", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 4e maart 2020.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

SR20 Subsidiereglement Jeugd

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 02 maart 2020, met als onderwerp "Aanpassing Subsidiereglement Jeugd - Goedkeuring", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 4e maart 2020.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

R20 Gebruikersreglement gemeenschapscentrum en sporthal

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 16 december 2019, met als onderwerp "Aanpassing gebruikersreglement gemeenschapscentrum en sporthal - goedkeuring", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 20e december 2019.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

R20 Reglement toekenning standplaatsen op de foor

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 16 december 2019, met als onderwerp "Nieuw reglement toekenning standplaatsen op de foor - goedkeuring", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 20e december 2019.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

R20 Reglement ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 16 december 2019, met als onderwerp "Aanpassing reglement ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein - Goedkeuring", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 20e december 2019.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

R20 Reglement tijdsregistratie en glijdende werktijden

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 16 december 2019, met als onderwerp "Goedkeuring uitbreiding reglement tijdsregistratie en glijdende werktijden - goedkeuring", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 20e december 2019.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

BR20 De opcentiemen op de onroerende voorheffing van het gewest

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 16 december 2019, met als onderwerp "De opcentiemen op de onroerende voorheffing van het gewest - aanslagjaar 2020 tot en met 2025 - goedkeuring", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 20e december 2019.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

BR20 De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 16 december 2019, met als onderwerp "De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - aanslagjaar 2020 tot en met 2025 - goedkeuring", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 20e december 2019.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

BR20 Belastingreglement op rendez-voushuizen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 16 december 2019, met als onderwerp "Belastingreglement op rendez-voushuizen - goedkeuring", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 20e december 2019.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

BR20 Belastingreglement op privé-clubs

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 16 december 2019, met als onderwerp "Belastingreglement op privé-clubs - goedkeuring", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 20e december 2019.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

BR20 Belastingreglement op administratieve stukken

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 16 december 2019, met als onderwerp "Belastingreglement op administratieve stukken - goedkeuring", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 20e december 2019.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

BR20 Belastingreglement op barpersoneel

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 16 december 2019, met als onderwerp "Belastingreglement op barpersoneel - goedkeuring", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 20e december 2019.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

BR20 Belastingreglement op aanplakborden en richtingborden

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 16 december 2019, met als onderwerp "Belastingreglement op aanplakborden en richtingborden - goedkeuring", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 20e december 2019.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

BR20 Belastingreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 16 december 2019, met als onderwerp "Belastingreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen - goedkeuring", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 20e december 2019.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

BR20 Tweede verblijven

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 16 december 2019, met als onderwerp "Gemeentelijk belastingreglement op tweede verblijven - goedkeuring", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 20e december 2019.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren. U kan de tekst ook hier nalezen.

AR Klein Endstraat-nieuwe verkeersmaatregel

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de Gemeenteraad, gedagtekend op 25 november 2019, met als onderwerp "Aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer – gemeenteweg – Klein Endstraat – nieuwe verkeersmaatregel", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet over het Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 3 december 2019.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement hier nalezen.

AR Toegangsweg naar chiroheem en voetbalterreinen - nieuwe parkeermaatregelen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de Gemeenteraad, gedagtekend op 25 november 2019, met als onderwerp "Aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - toegangsweg naar chiroheem en voetbalterreinen - nieuwe parkeermaatregelen, afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet over het Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 3 december 2019.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement hier nalezen.

BR19 Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen - wijziging

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het belastingreglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 25 november 2019, met als onderwerp "Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen - wijziging ", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur, de 4e december 2019.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst milieu. Je kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

HR19 Huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 25 november 2019, met als onderwerp "Huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 29e november 2019.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen

PR19 Politiereglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 25 november 2019, met als onderwerp "Politiereglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 29e november 2019.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen

RR19 Retributiereglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 25 november 2019, met als onderwerp "Retributiereglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 29e november 2019.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen

R19 Gemeentelijk reglement inzake inventarisatie van en belasting op leegstand van gebouwen en woningen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 21 oktober 2019, met als onderwerp "Gemeentelijk reglement inzake inventarisatie van en belasting op leegstand van gebouwen en woningen - Goedkeuring", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 26e november 2019.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen

R19 Gemeentelijk reglement inzake inventarisatie van en belasting op verwaarlozing van gebouwen en woningen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 21 oktober 2019, met als onderwerp "Gemeentelijk reglement inzake inventarisatie van en belasting op verwaarlozing van gebouwen en woningen - Goedkeuring", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 26e november 2019.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

AR Toegangsweg fietsen door de bomen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de Gemeenteraad, gedagtekend op 21 oktober 2019, met als onderwerp "Aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - weg in de domeinbossen en de bosreservaten – toegangsweg fietsen door de bomen - definitief signalisatieplan", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 288 van het Decreet over het Lokaal Bestuur te Hechtel-Eksel, de 5 novemver2019.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement hier nalezen.

R19 Overname recyclagepark: tarievenreglement - bekrachtiging

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het belastingreglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 24 juni 2019, met als onderwerp "Overname recyclagepark: tarievenreglement - bekrachtiging", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 28e juni 2019.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst milieu. Je kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

SR19 Hechtel-Eksel Fietst

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het subsidiereglement, van de gemeenteraad, gedagtekend op 29 april 2019, met als onderwerp "Subsidiereglement voor het gebruik van duurzaam gelabeld hout", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 10de mei.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst toerisme. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement hier nalezen.

BR19 Ophalen en verwerken huishoudelijke afvalstoffen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het belastingreglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 27 november 2018, met als onderwerp "Belastingreglement op het ophalen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen. Aanpassing termijn.", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 5e december 2018.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst financien. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

AR 'Schoolstraat' Rhijnweg

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de Gemeenteraad, gedagtekend op 17 juli 2018, met als onderwerp "Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende het invoeren van een "schoolstraat" in een gedeelte van de Rhijnweg", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 23e juli 2018.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement hier nalezen.

R18 Premie groendaken op bedrijfsgebouwen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de Gemeenteraad, gedagtekend op 26 juni 2018, met als onderwerp "Gemeentelijke premie voor groendaken op bedrijfsgebouwen", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 29e juni 2018.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Invoering LimbU: opheffing subsidiereglementen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat besluit van de gemeenteraad, gedagtekend op 29 mei 2018, met als onderwerp "Invoering van de LimbU: samenwerkings- en verwerkingsovereenkomst, machtiging, verdien- en verzilverlijst, opheffing subsidiereglementen", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 7e juni 2018.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst bouwen en wonen. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Toegankelijkheidsreglement voor openbaar bos

Het gemeentebestuur deelt mee dat Agentschap Natuur en Bos in vergadering van 6 februari 2018 het reglement 'toegankelijkheidsregeling voor het openbaar bos, gelegen op het grondgebied van de gemeente Hechtel-Eksel' heeft goedgekeurd.

De tekst van het reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, milieudienst. Je kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. U kan de toegankelijkheidsregeling ook hier nalezen.

PR18 Clubhuizen van motorclubs

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 27 februari 2018, met als onderwerp "Politieverordening betreffende clubhuizen van motorclubs", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 6 maart 2018.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

R17 Gemeentelijk circusreglement

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 19 december 2017, met als onderwerp "Gemeentelijk circusreglement - goedkeuring", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 28ste december 2017.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement hier nalezen.

R17 Gemeentelijke uitleendienst

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement, van de gemeenteraad, gedagtekend op 27 juni 2017, met als onderwerp "Reglement gemeentelijke uitleendienst: aanpassing", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 5de juli 2017.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst secretariaat. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement hier nalezen.

R17 Ereburgerschap

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement, van de gemeenteraad, gedagtekend op 27 juni 2017, met als onderwerp "Ereburgerschap", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 4de juli 2017.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst secretariaat. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement hier nalezen.

R16 PAS, pedicuredienst en mantelzorgtoelage

Op 18 januari 2016 heeft de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zijn goedkeuring gegeven aan afstemming en aanpassingen reglementen personenalarmsysteem, pedicuredienst en mantelzorgtoelage.

R17 Invoering reglement Track & Trace systeem gemeentelijke diensten

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend 25 april 2017 met als onderwerp "Invoering Track & Trace systeem gemeentelijke diensten" afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake het artikel 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 9e mei 2017.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst personeelszaken. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement hier nalezen.

R17 Groeninrichting bedrijventerreinen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend 28 maart 2017 met als onderwerp "Gemeentelijke premie in kader van het Interreg project 2BConnect voor aanplantingen in het kader van ecologische groeninrichting van bedrijventerreinen" afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake het artikel 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 11e april 2017.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst bouwen en wonen. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement hier nalezen.

R17 Goedkeuring code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend 28 februari 2017 met als onderwerp "Gemeentelijk reglement tot goedkeuring van de "code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen" afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake het artikel 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 20e maart 2017.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst bouwen en wonen. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement en de code hier nalezen.

PR17 Stilstaan- en parkeerverbod De Zandkorrel

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 28 november 2017, met als onderwerp "Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende een zonaal stilstaan- en parkeerverbod in de omgeving van de school 'De Zandkorrel'", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 5de december 2017.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

R17 Financiële waarborg groenaanleg

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement, van de gemeenteraad, gedagtekend op 28 februari 2017, met als onderwerp "Reglement financiële waarborg met betrekking tot groenaanleg als last bij vergunningen", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 8e maart 2017.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst bouwen en wonen. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement hier nalezen.

SR17 Gemeentelijke premie voor het aanbrengen van dakisolatie/zoldervloerisolatie, muurisolatie en/of kelderisolatie in bestaande woningen/gebouwen: aanpassing reglement

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het subsidiereglement, van de gemeenteraad, gedagtekend op 31 januari 2017, met als onderwerp "Gemeentelijke premie voor het aanbrengen van dakisolatie/zoldervloerisolatie, muurisolatie en/of kelderisolatie in bestaande woningen/gebouwen: aanpassing reglement", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 6de februari 2017.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, milieudienst. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement hier nalezen.

AR Snelheidszoneringen Gemeentewegen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de Gemeenteraad, gedagtekend op 20 december 2016, met als onderwerp "Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer houdende snelheidszoneringen op de gemeentewegen op het grondgebied Hechtel-Eksel", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 24e januari 2017.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

R15 Lokaal flankerend onderwijs

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement, van de gemeenteraad, gedagtekend op 1 september 2015, met als onderwerp "Reglement lokaal flankerend onderwijsbeleid & andere voordelen", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 7de september 2015.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst secretariaat. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement ook hier nalezen.

R15 Jeugduitleendienst

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement, van de gemeenteraad, gedagtekend op 1 september 2015, met als onderwerp "Reglement gemeentelijke jeugduitleendienst", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 7de september 2015.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst secretariaat. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement hier nalezen.

R15 W-mobiel

Op 19 oktober 2015 heeft de Raad voor Maatschappelijk Welzijn het reglement van de W-mobiel goedgekeurd.

BR Vervoer met politievoertuig

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het belastingsreglement, van de gemeenteraad, gedagtekend op 26 mei 2015, met als onderwerp "Belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 3e juni 2015.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst secretariaat. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement hier nalezen.

R15 Starterspremie

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 23 december, met als onderwerp 'Ondersteuning startende ondernemers', afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 6e januari 2015.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

AR Parkeren ontmoetingscentrum De Schans

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de Gemeenteraad, gedagtekend op 28 oktober 2014, met als onderwerp "Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer inzake het parkeren in de omgeving van het ontmoetingscentrum De Schans", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 30 oktober 2014.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement hier nalezen.

AR Peter Nagelmaekersstraat, Henri Essersstraat en Jacques Geurtsplein

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de Gemeenteraad, gedagtekend op 28 oktober 2014, met als onderwerp "Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende het invoeren van een doodlopende straat in de Peter Nagelmaekersstraat en in de Henri Essersstraat en het invoeren van een parkeerverbod op het Jacques Geurtsplein", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 30 oktober 2014.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement hier nalezen.

RR14 Afgifte afschriften bestuursdocumenten

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van het college van burgemeester en schepenen, gedagtekend op 26 september 2014, met als onderwerp "Retributie op de afgifte van afschriften van bestuursdocumenten: wijziging tarieven", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 2de oktober 2014.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst belastingen. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

SR14 Speelstraten

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het subsidiereglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 25 maart 2014, met als onderwerp "Subsidiereglement Speelstraten", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 3e april 2014.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement hier nalezen.

R14 Sociale correcties afval

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de Gemeenteraad, gedagtekend op 25 februari 2014, met als onderwerp "Reglement inzake sociale correcties op de verkoop van huisvuil- en PMD-zakken", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 11e maart 2014.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement hier nalezen.

AR14 Parkeerverbod gedeelte Don Boscostraat

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de Gemeenteraad, gedagtekend op 28 januari 2014, met als onderwerp "Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende het invoeren van een parkeerverbod in een gedeelte van de Don Boscostraat", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 03e februari 2014.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement hier nalezen.

AR14 Tonnenmaat Geerstraat

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de Gemeenteraad, gedagtekend op 28 januari 2014, met als onderwerp "Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende het invoeren van een beperking van Tonnenmaat in de Geerstraat', afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 3e februari 2014.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement hier nalezen.

PR14 Parkeren in centrum Eksel

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de Gemeenteraad, gedagtekend op 17 december 2013, met als onderwerp Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de instelling van een zone met beperkte parkeertijd in de Hoofdstraat, een gedeelte van de Kerkstraat en een gedeelte van de Groenstraat,  afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 14e januari 2014.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kunt de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kunt het reglement hier nalezen.

BR14 Loslopende dieren

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de Gemeenteraad, gedagtekend op 17 december 2013, met als onderwerp 'Retributiereglement voor opvang, verzorging en bewaring van loslopende dieren', afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, op 13 januari 2014.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst belasingen. U kunt de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kunt het reglement ook hier nalezen.

R14 Toewijzingsreglement sociale huurwoningen - ouderen (65-plussers)

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 24 juni 2014, met als onderwerp "Gemeentelijk toewijzingsreglement sociale huurwoningen ouderen (doelgroep 65-plussers)", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 16de juli 2014.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst bouwen en wonen. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

R12 Toewijzingsreglement sociale huurwoningen - lokale binding

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 2 februari 2012 met als onderwerp "Toewijzingsreglement sociale huurwoningen gemeente Hechtel-Eksel - goedkeuring" afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 5de maart 2012. U kan de tekst hier nalezen.


Contactinformatie