Openbaar onderzoek

Tijdens de aanvraag van een omgevingsvergunning is het mogelijk dat er een openbaar onderzoek wordt georganiseerd. Tijdens het openbaar onderzoek wordt op het perceel waarop de aanvraag zich berust de bekendmaking van het openbaar onderzoek uitgehangen (gele affiche) en worden, indien nodig, de omwonenden met een aangetekend schrijven op de hoogte gebracht.

Gedurende deze periode worden de bekendmakingen ook gepubliceerd op de website van het gemeentebestuur. De bekendmakingen van lopende openbare onderzoeken vind je rechts onder documenten. Je kan een aantal dossierstukken (zoals geveltekeningen, inplantingsplannen,...) van een lopend openbaar onderzoek online raadplegen op het omgevingsloket.

Indien je een bezwaar of opmerking wenst in te dienen omtrent een aanvraag tot omgevingsvergunning, kan dit door online een bezwaarschrift in te dienen of het college van burgemeester en schepenen aan te schrijven. Dit schrijven bezorg je per aangetekende zending of lever je in tegen ontvangstbewijs tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.