Rioleringsproject Sanering Grote Nete

Fluvius gaat, in samenwerking met de gemeente, rioleringswerken uitvoeren in het kader van het project 'Sanering Grote Nete'. Het doel van dit project is om de betrokken woningen en weekendverblijven binnen het projectgebied af te koppelen en aan te sluiten op een nieuw aan te leggen rioleringsstelsel.

Het gaat om een project met een hoge complexiteit, zowel qua studiewerk als uitvoering van de werken, omwille van de ligging in valleigebied, waardevolle natuur, grondwaterstanden ….

Op 23 november 2023 was er een infoavond voor de betrokkenen. De geplande werken, fasering, afkoppeling en verdere timing werden toegelicht door het studiebureau en Fluvius. Je vindt de presentatie rechts op deze pagina onder documenten.

In 2024, wanneer de aannemer bekend is, zullen er nog infoavonden volgen over de concrete uitvoering van de werken. We houden je op de hoogte.