Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Hechtel-Eksel wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Kom je toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Meld het ons via info@hechtel-eksel.be. We bekijken zo snel mogelijk hoe we de problemen rond toegankelijkheid kunnen oplossen.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website betekent dat de website bruikbaar is voor iedereen, met of zonder beperking. Europa legde hiervoor alle websites van overheden regels op: Richtlijn (EU) 2016/2012 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties. Onze gemeente probeert deze zo goed mogelijk op te volgen. 

Hoe wij onze website toegankelijk maken:

Wij passen verschillende maatregelen toe in onze werking:

 • Toegankelijkheid ‘By Design’: het platform waarmee onze website is opgebouwd werd ontwikkeld met toegankelijkheid in het achterhoofd.
 • Onderzoek: onafhankelijke experten testen onze website op toegankelijkheid. Problemen op zowel technisch als redactioneel vlak trachten wij zo snel mogelijk op te lossen.
 • Kennis medewerkers: we lichten onze medewerkers zo goed mogelijk in zodat zij in staat zijn de toegankelijkheid van onze website op peil te houden.


Welke onderdelen zijn (nog) niet toegankelijk?

hechtel-eksel.be voldoet gedeeltelijk aan WCAG 2.1. Deze onderdelen zijn (nog) niet (volledig) toegankelijk:

 • Webformulieren: bij het invullen van webformulieren zullen burgers die aangewezen zijn op het gebruik van een ‘screen reader’ moeilijkheden ervaren. Onze websitebouwer werkt hiervoor aan een duurzame, toekomstgerichte oplossing tegen het laatste kwartaal van 2021.
 • Afbeeldingen: niet al onze afbeeldingen bevatten een betekenisvolle alternatieve tekst. Onze websitebouwer dient hiervoor her en der de nodige aanpassingen door te voeren. Dit tegen het laatste kwartaal van 2021.
 • Pdf-bestanden: de meeste pdf-bestanden op hechtel-eksel.be zijn niet toegankelijk. We werken aan een oplossing.
 • Online kaarten: onze online kaarten zijn niet toegankelijk, maar de informatie is ook in tekst beschikbaar (bv. omleidingen bij openbare werken), waardoor je geen informatie mist.
 • Online toepassingen: enkele van onze online diensten (afspraak maken, akte aanvragen, ...) verlopen via een externe toepassing. Sommige toepassingen zijn niet toegankelijk.
  • Nieuwe toepassingen ontwikkelen we voortaan volgens de Europese richtlijnen.
  • Bestaande toepassingen proberen we zo snel mogelijk toegankelijk te maken.    
 • Alternatieve leesbaarheid: het gemeentebestuur onderzoekt de mogelijkheid tot het toevoegen van een 'screen reader' aan zijn website, een stem die de teksten op een webpagina voorleest. Op deze manier willen we de toegankelijkheid voor mensen die moeilijkheden hebben met lezen (anderstaligen, laaggeletterden, slechtzienden, ...) verbeteren.


Onderbouwing toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 23 september 2020 en werd opgesteld op basis van een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door Eleven Ways. De verklaring is voor het laatst herzien op 23 september 2020.