Hoppinpunten

Hoppinpunten zijn vervoerknooppunten waar verschillende vervoersmiddelen zoals bussen of fietsen samenkomen en makkelijk gecombineerd kunnen worden. Je kan hier makkelijk en veilig van vervoersmiddel wisselen. Er worden meerdere vervoersmiddelen samengebracht met nadruk op gemak, toegankelijkheid en veiligheid.