Hulp bij opleiding & werk - Dienst Werk en Maatschappelijk Integratie

Sociale tewerkstelling kan een oplossing zijn voor OCMW-cliënten die geen kans maken op de gewone arbeidsmarkt. Hiervoor werkt het OCMW samen met een trajectbegeleider van Dienst Werk en Maatschappelijk Integratie van Welzijnsregio Noord-Limburg.

Na een verkennend gesprek wordt er een traject op maat van de cliënt uitgewerkt. Dit kan een opleiding zijn, maar ook een omscholing, een sociale tewerkstelling, ...