Aanvraagformulier openbaar evenement - evenementenwijzer

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Voorbereiding

Algemene gegevens

Contactgegevens

Bijkomende aanvragen

Materiaalaanvraag

Materiaalaanvraag jeugduitleendienst

Verplichte Bijlagen

Slotbepalingen

Belangrijk: dit aanvraagformulier dient 2 maanden voor de start van het evenement ingediend te worden. Het wordt dan ter goedkeuring voorgelegd aan het College van burgemeester en schepenen. Na goed- of afkeuring ontvang je een schriftelijk antwoord met te volgen richtlijnen.

 

Voordat je begint deze aanvraag in te vullen, raden wij volgende zaken aan:

 

Zorg er verder voor dat je volgende informatie klaar hebt:

  • een omschrijving van jouw evenement;
  • indien je materialen aanvraagt: grondplan met duidelijke aanduiding van locatie grote materialen (Verplicht!);
  • indien je een wandel-, fiets-, MTB- of motorische tocht organiseert: een duidelijk plan van de route (Verplicht!);
  • indien je een wieler-, MTB- of veldritwedstrijd organiseert: een ingevulde aanvraag vergunning wielerwedstrijd (Verplicht!).
Tijdstip evenement *
Soort Evenement *
Type Evenement
Gaat het evenement door in een gemeentelijk gebouw? *
Locatie evenement
Startlocatie
Adresgegevens contactpersoon
Afwijking geluid
Aanvraag in kader van verkeersveiligheid
Geheel of gedeeltelijk af te sluiten straat
Veiligheid
Ik wil materialen aanvragen *
Ik vraag materiaal aan voor *

Kleine materialen: deze worden steeds na telefonische afspraak afgehaald bij de technische buitendienst 011 73 47 49 

Klein materiaal
Aantal verlengkabels 380V 32A *
Vlaggen *

Grote materialen: deze materialen worden door de technische dienst ter plaatse gebracht.

Groot Materiaal
Groot Materiaal
Ik wil materialen van de jeugduitleendienst aanvragen *
Ik vraag materiaal aan voor *
Materialen jeugduitleendienst - cat 1
Materialen jeugduitleendienst - cat 2
Materialen jeugduitleendienst - cat 3
Materialen jeugduitleendienst - cat 4

Ik verklaar akkoord te gaan met het reglement van de uitleendienst.

Ik verklaar akkoord te gaan met het reglement van de jeugduitleendienst.