Klachtenbehandeling gemeente

Let op! Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een klacht en een melding. Meldingen, vragen, beroepen, bezwaren, suggesties en petities dien je in via ons contactformulier. Deze worden niet beschouwd als klachten.

Het Gemeentedecreet en het OCMW decreet bepalen dat in elke Vlaamse gemeente de gemeente- en OCMW-raad een procedure voor klachtenbehandeling organiseert, op het ambtelijke niveau van de gemeente en maximaal onafhankelijk van de diensten waarop de klachten betrekking hebben.

Ben je niet tevreden over de werkwijze van een dienst, de afhandeling van een kwestie of over onze dienstverlening? Krijg je dit niet opgelost met de betrokken dienst? En heb je ons klachtenreglementgrondig doorgenomen? Dan pas kan je een klacht indienen.

Klachtenreglement

Lees eerst het klachtenreglement alvorens je een klacht indient:

Klachtenreglement gemeenteKlachtenreglement OCMW

Klacht indienen

Klachten kunnen pas na het volledig doornemen van het klachtenreglement hierboven schriftelijk worden ingediend: via het online klachtenformulier, per mail naar info@hechtel-eksel.be of per brief naar Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.