Leegstand & verwaarlozing

Lokaal bestuur Hechtel-Eksel wil een actief woonbeleid voeren. Hiervoor worden diverse maatregelen genomen. Een van deze maatregelen is de gemeentelijke heffing op leegstand en verwaarlozing, goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 juni 2022. De bedoeling van deze gemeentelijke heffing is langdurige leegstand en verwaarlozing tegen te gaan om zo een optimaal gebruik van het bestaande patrimonium te bekomen. 

Leegstand houdt in dat op het ogenblik van de inventarisatie de woning minstens 12 opeenvolgende maanden leeg stond of het pand minstens 12 opeenvolgende maanden niet gebruikt werd overeenkomstig de functie. 

Verwaarlozing houdt in dat op het ogenblik van inventarisatie de woning en/of het gebouw zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan de buitenmuren, voegwerk, schoorsteen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst, dakgoten of glas.

Je kan online de leegstand en/of verwaarlozing van een pand melden door naar het meldpunt te gaan.