Leegstand

Leegstand is nadelig voor u als eigenaar, maar ook voor de gemeente waarin deze woning gelegen is als voor de omwonenden.

De gemeente Hechtel-Eksel wil leegstand dan ook zoveel mogelijk voorkomen en bestrijden, om op die manier goede en betaalbare woningen alsook een leuke buurt voor al haar inwoners te verwezenlijken. Een degelijk leegstandsbeleid maakt bijgevolg deel uit van het woonbeleid van de gemeente. De gemeente zal u als eigenaar aanmoedigen en ondersteunen om uw leegstaand pand opnieuw op de markt te brengen. Mogelijkheden daartoe zijn o.a. renovatie met hulp van renovatiepremies, inhuurname door een sociaal verhuurkantoor (zie folder in documenten),…
Indien u de leegstand toch in stand houdt, zal de gemeente het pand opnemen in het leegstandsregister en zal u een belasting op leegstaande woningen en gebouwen verschuldigd zijn.

Lees zeker de infobrochure, het maakt u wegwijs in het leegstandsreglement en geeft meer uitleg over het leegstandsregister, de belasting op leegstaande woningen en gebouwen, de mogelijke gevolgen van leegstand en hoe u kan voorkomen dat uw pand op het leegstandsregister terecht komt.