Signalisatievergunning

Online aanvragen

Wanneer je werken uitvoert of laat uitvoeren op het openbaar domein dien je een signalisatievergunning aan te vragen. Deze bepaalt welke signalisatie je op welke wijze moet plaatsen. Signalisatie heeft als doel weggebruikers te waarschuwen voor werken en verkeersbelemmering op de openbare weg en de werknemers in de werkzone te beveiligen.

Je hebt bijvoorbeeld een signalisatievergunning nodig voor:

 • De inname van parkeerplaatsen, stoepen en fietspaden voor het plaatsen van een verhuiswagen, een verhuislift, levering van materialen, meubels, ...
 • Het plaatsen op openbaar domein van containers, bouwmaterialen, ...
 • Het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet is door een vrachtwagen, kraan, werkzone, ...
 • Een verhuis waarbij 1 of meerdere parkeerplaatsen ingenomen worden;
 • Het afsluiten van wegen door werken.

De signalisatievergunning staat los van eventuele vergunningen of toelatingen die van de overheid of van de wegbeheerder moet bekomen om de werken uit te voeren.

Het niet naleven van de vergunningsplicht kan leiden tot het onvoldoende signaleren van verkeershinder en daardoor mensen in gevaar brengen. Dit verstoort de mobiliteit op een onaanvaardbaar niveau en is bijgevolg strafbaar.

Voorwaarden

 • Je hebt toestemming om de werken uit te voeren(van de overheid, wegbeheerder, ...).
 • De signalisatie wordt aangebracht met de meeste zorg.
 • De signalisatie blijft herkenbaar tijdens de volledige duur van de werken.
 • De aanvraag voor een vergunning met inname parkeerplaatsen of in het kader van werken moet minimum 10 dagen voor aanvang doorgezonden zijn.

Procedure

 • Als professionele gebruiker kan je enkel nog digitaal via het aanvraagformulier een signalisatievergunning aanvragen.
 • Als particulier kan je digitaal via het aanvraagformulier een signalisatievergunning aanvragen. Voor vragen of hulp bij het invullen van het formulier kan je bij de dienst mobiliteit terecht.

Meebrengen

 • Een plan waarop de inname aangeduid staat (locatie van de werken of hinder);
 • Signalisatieplan of schets;
 • Gegevens van de uitvoerder of aannemer.

Vragen hieromtrent richt je best even aan de mobiliteitsambtenaar.

Bedrag

Aan een signalisatievergunning zijn geen kosten verbonden.

Online aanvragen