Water nodig uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht?

In een droge periode is het extra belangrijk om het water in de waterlopen slim te beheren. Wie water wil onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht moet dit via het e-loket melden aan de waterloopbeheerder. Dat geldt niet voor o.a. het drenken van vee. Het e-loket is er voor alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten, dus zowel beheerd door de gemeentes, als de polders en wateringen, de provincies en de VMM.

Melding en machtiging

In het e-loket (www.wateronttrekking.be) duid je de waterloop aan waaruit je wil onttrekken. De bevoegde waterbeheerder krijgt je melding automatisch. Ook een permanente toelating voor onttrekken van water uit een onbevaarbare waterloop vraag je online aan bij de waterloopbeheerder.

Ligt jouw onroerend goed naast de onbevaarbare waterloop of publieke gracht (je bent een 'aangelande'), dan mag je water onttrekken uit deze waterloop. Ligt je terrein niet naast een waterloop of gracht, dan kan je alleen onttrekken vanaf de openbare weg, of je gaat een overeenkomst aan met een aangelande.

Is je melding volledig, dan krijg je ten laatste 48u na je aanvraag je onttrekkingsticket met alle info. Ten laatste 15 dagen na het verlopen van je ticket moet je doorgeven hoeveel je onttrokken hebt.

Geen aanvraag nodig

Voor een aantal uitzonderingen moet je geen aanvraag doen: voor weidepompen om dieren water te geven, om spuittoestellen voor gewasbeschermingsmiddelen te vullen (alleen als er geen risico op puntverontreiniging is), om een water- of aalton van maximaal 10 m³ te vullen, voor zonnepompen voor weidevogels en de pompen voor veedrinkpoelen. Voorwaarde is wel dat je het onttrokken water duurzaam en rationeel gebruikt en geen schade aan derden veroorzaakt. Gebruik het water alleen voor toepassingen waarvoor het toegelaten is.

Onttrekkingsbeperking of -verbod

Bij droogte kan de gouverneur een tijdelijk of permanent onttrekkingsbeperking of -verbod instellen. Heb je op dat moment een onttrekkingsticket, dan word je hierover geïnformeerd.

In het e-loket of op de kaart met onttrekkingszones zie je waar er een onttrekkingsverbod is. Die kaart wordt continu geactualiseerd.

Meer info

Doe een melding via het e-loket