Lokaal Opvang Initiatief

Het LOI (Lokaal Opvang Initiatief) staat in voor de opvang van kandidaat vluchtelingen binnen de gemeente Hechtel-Eksel.  Dat zijn gemeubelde privéwoningen met de nodige voorzieningen, zodat je zelf kunt instaan voor jouw dagelijkse basisbehoeften.

Deze vluchtelingen ontvangen géén financiële steun, ze kunnen enkel aanspraak maken op materiële hulpverlening. Het OCMW zorgt voor de opvang en begeleiding.

Voorwaarden

  • Je bent een asielzoeker.
  • Je hebt materële hulp nodig.

Procedure

Let op: Asielzoekers kunnen enkel aanspraak maken op een LOI van het OCMW waaraan ze worden toegewezen. Als asielzoeker kun je zelf geen aanvraag indienen voor een LOI. 

Als de procedure afgelopen is, dan moet je binnen een wettelijk bepaalde termijn de woning van het LOI verlaten, ongeacht of je in België mag blijven dan wel het land moet verlaten.

Regelgeving

Artikel 64 van de Wet op de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen van 12 januari 2007.


Contactinformatie