Bekendmaking Omgevingsvergunning

Wanneer een omgevingsvergunning verleend of geweigerd wordt is de aanvrager van de omgevingsvergunning verplicht de bekendmaking (gele affiche) voor een periode van 30 dagen uit te hangen op het perceel waarop de omgevingsvergunning werd aangevraagd.

Het gemeentebestuur is daarnaast verplicht de inhoud van de affiche online te publiceren. Dit heeft als doel alle derde partijen, die niet betrokken waren bij de aanvraag tot omgevingsvergunning, op de hoogte te brengen van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen.

Indien je als betrokken of derde partij bezwaren ziet in de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen kan je beroep aantekenen bij de Deputatie van de provincie Limburg. Meer informatie over de nodige dossierstukken, de procedure en kosten die hier aan verbonden zijn, vind je in de bekendmakingen (rechts onder documenten) terug.

De bekendmakingen van verleende of geweigerde omgevingsvergunningen van de afgelopen maand kan je op deze webpagina, rechts onder documenten, raadplegen.

Meer informatie kan je op deze pagina van de Vlaamse Overheid terugvinden.


Contactinformatie