Juridische hulp

Iedereen kan verzeild geraken in een situatie die juridische vragen of problemen met zich meebrengen. De problemen kunnen van allerlei aard zijn, o.a.:

 • relatieproblemen met partner of kinderen
 • echtscheiding, omgangsrecht, onderhoudsgeld, enz.
 • voogdij
 • bewindvoering
 • huur
 • kopen en verkopen
 • erfrecht en testamenten
 • overeenkomsten
 • gerechtelijke procedures
 • aanvraag pro deo advocaten

De jurist biedt de volgende hulp:

 • informatie en advies
 • bemiddelen met tegenpartij en/of derden
 • helpen opmaken van brieven
 • verwijzen naar advocaten, notarissen, rechtbanken en kosteloze rechtsbijstand
 • de jurist gaat niet naar de rechtbank voor jou en stelt geen besluiten op in jouw rechtszaak

De jurist werkt voor de dienst rechtshulp van Welzijnsregio Noord-Limburg.

Voorwaarden

Voor alle inwoners van Hechtel-Eksel met juridische vragen.

Procedure

Kom langs bij de jurist tijdens het spreekuur:

            Woensdag:     13u30 tot 15u00                    Sociaal Huis Hechtel

            Vrijdag:          8u30 tot 10u00                      Oud gemeentehuis Eksel

Meebrengen

Documenten waarover je vragen hebt


Contactinformatie

Spreekuur juridische dienst

Woensdag: 13u30 tot 15u00 Sociaal Huis Hechtel                                                                                                                                        Don Boscostraat 8

Vrijdag:     8u30 tot 10u00   Oud Gemeentehuis                                                                                                                                            Groenstraat 10 (Eksel)