Juridische hulp

Iedereen kan verzeild geraken in een situatie die juridische vragen of problemen met zich meebrengen. De problemen kunnen van allerlei aard zijn, o.a.:

 • relatieproblemen met partner of kinderen
 • echtscheiding, omgangsrecht, onderhoudsgeld, enz.
 • voogdij
 • bewindvoering
 • huur
 • kopen en verkopen
 • erfrecht en testamenten
 • overeenkomsten
 • gerechtelijke procedures
 • aanvraag pro deo advocaten

De jurist biedt de volgende hulp:

 • informatie en advies
 • bemiddelen met tegenpartij en/of derden
 • helpen opmaken van brieven
 • verwijzen naar advocaten, notarissen, rechtbanken en kosteloze rechtsbijstand
 • de jurist gaat niet naar de rechtbank voor jou en stelt geen besluiten op in jouw rechtszaak

De jurist werkt voor de dienst rechtshulp van Welzijnsregio Noord-Limburg.

Voorwaarden

Voor alle inwoners van Hechtel-Eksel met juridische vragen.

Procedure

Maak een afspraak met de jurist.

Maak een afspraak

Meebrengen

Documenten waarover je vragen hebt


Spreekuur juridische dienst

Gemeentehuis Hechtel                                                                                                                                Don Boscostraat 5

Woensdag: 13u30 tot 16u00     

 

Oud gemeentehuis Eksel

Groenstraat 10

Vrijdag: 9u00 tot 10u00