Collectieve schuldenregeling

De collectieve schuldenregeling is een regeling via de rechtbank met als doel de financiële toestand van mensen met enorm veel schulden te herstellen zodat zij een nieuwe start in het leven kunnen nemen. 

Voorwaarden

  • Er moet sprake zijn van een overmatige schuldenlast
  • Je bent geen handelaar. Vrije beroepen, boeren en ambachtslui kunnen in principe ook gebruikmaken van een collectieve schuldenregeling.

Procedure

Als het niet mogelijk is om jouw schulden binnen een budgetbeheer af te lossen of binnen een redelijke termijn kan er bekeken worden of je in aanmerking komt voor een collectieve schuldenregeling. Hiervoor neem je contact op met het OCMW om een afspraak te maken met een maatschappelijk werker van de sociale dienst. 

Er moet aan de rechtbank gevraagd worden of je toegelaten mag worden. Nadien stelt de rechtbank een schuldbemiddelaar aan. Die zal onderhandelen bij de schuldeisers, komt hij niet tot een akkoord, zal de rechter een regeling uitwerken.

De collectieve schuldenregeling duurt in principe 7 jaar en zorgt ervoor dat je opnieuw menswaardig kan leven.

Na die 7 jaar ben je in principe weer schuldenvrij.

Meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Rekeningafschriften van de laatste 3 maanden
  • Overzicht van de vaste kosten
  • Overzicht van de schulden
  • Inkomstenbewijzen

Contactinformatie