Kappen van bomen: machtigingen & vergunningen

Het kappen van een boom of een bos is in de meeste gevallen vergunningsplichtig, ook wanneer deze boom of dit bos zich op particuliere eigendom bevindt.

De situatie van de boom of het bos (het aantal bomen, ligging op het gewestplan, omtrek van de bomen,...) bepaalt welke vergunning je nodig hebt.

Wanneer de boom geen onderdeel van een bos is, is in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. Deze vergunningsaanvraag wordt behandeld door het College van Burgemeester en Schepenen. Hiervoor bestaan enkele vrijstellingen. Opgelet! Neem zeker even contact op met de dienst Bouwen en Wonen om na te gaan of er geen bijkomende verkavelingsvoorschriften of voorschriften van een RUP of BPA gelden.

Wanneer de boom onderdeel is van een bos spreekt men van een kapmachtiging en wordt de aanvraag behandeld door het Agentschap voor Natuur en Bos.