Vellen van bomen (acuut gevaar)

Wanneer een boom een direct gevaar vormt om personen te verwonden, eigendommen te beschadigen of een gevaar vormt voor andere bomen (bijvoorbeeld een snel verspreidende ziekte), spreekt men over acuut gevaar.

Neem zeker even contact op met de milieudienst voor verdere info, de procedure en vaststellingen omtrent het kappen van een boom omwille van acuut gevaar. Eénmaal de boom gekapt wordt is er immers geen weg terug. Indien achteraf blijkt dat er geen sprake was van acuut gevaar valt men terug op de normale vergunningsprocedure en kan naderhand blijken dat er sprake is van een bouwmisdrijf.

Voorwaarden

Acuut of direct gevaar moet men interpreteren als sneller voorkomend dan de termijnen die voorzien zijn in een normale vergunningsprocedure.

Acuut gevaar bij bomen doet zich voor op het ogenblik dat men een of meerdere fysische mankementen zichtbaar vaststelt, zoals:

 • wortelbreuk
 • stambreuk – lateraal of horizontaal
 • opengescheurde kruin
 • openscheuren van meerstammige bomen en kruinen
 • afgescheurde zware hoofdtak van de kruin met verminking van de stam en stamtorsingen
 • boom al geruime tijd volledig afgestorven met houtinrottingen waardoor de stabiliteit onvoldoende wordt
 • duidelijk vermolmde (en door zwammen) volledig aangetaste schors en houtvezels van de stam

Eveneens bij externe aantastingen of andere inwerkende krachten, zoals:

 • Boom die recentelijk schuin is gezakt uit zijn natuurlijk evenwicht
 • Houtzwammen aantastingen op verschillende plaatsen of onderaan de voet van de stam over 1/3de tot meer dan de helft van de stamomtrek
 • Volledig ingerotte en uitgeholde stam
 • Diep ingerotte stamwonden, waarbij een breuk bij stormwinden niet uit te sluiten is
 • Ondermijning van de boom zijn goede stabiliteit door uitspoeling bodem of bij grondwerken

Procedure

Wanneer het gaat om het kappen van een alleenstaande hoogstammige boom of van enkele bomen in lijnverband vanwege acuut gevaar ligt de beslissingsbevoegdheid bij de Burgemeester.

Bij acuut gevaar neemt men best contact op met een collega van de milieudienst. Deze persoon komt ter plaatse vaststellingen doen en zorgt voor de verdere afhandeling van uw aanvraag.

Meebrengen

U kan acuut gevaar komen melden aan het loket van de dienst bouwen en wonen. In dit geval is het handig, maar niet verplicht, als u volgende documenten meeneemt:

 • Enkele duidelijke kleurenfoto's van de boom en indien mogelijk de oorzaak van het acuut gevaar.
 • Een schets van de locatie van de boom op het perceel.

Bedrag

Aan de procedure voor het vellen van een boom omwille van acuut gevaar zijn geen kosten verbonden.

Na het kappen omwille van acuut gevaar is de zorgplicht nog steeds van toepassing, dit wil zeggen dat een gekapte boom gecompenseerd moet worden door een heraanplant.

Uitzonderingen

Acuut of direct gevaar moet men interpreteren als sneller voorkomend dan de termijnen die voorzien zijn in een normale vergunningsprocedure.

Wanneer de boom of bomen onderdeel zijn van een bos ligt de beslissingsbevoegdheid bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Klik hier voor meer info.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van (stedenbouwkundige) handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is. (dd. 16/07/2010)

 


Contactinformatie