Meldpunt wonen

Een aangename woonomgeving creëren en behouden, een kwaliteitsvol woningpatrimonium staat hoog op de agenda van de gemeente Hechtel-Eksel. Het gemeentebestuur probeert verwaarlozing en leegstand van woningen en/of gebouwen weg te werken en voor de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast probeert het gemeentebestuur ook te zorgen voor voldoende betaalbare woningen en het behoud van de leefbaarheid van de buurt.

Bijgevolg ontwikkelde het gemeentebestuur een 'meldpunt wonen' om alle problematisch situaties op het vlak van wonen te melden. Dit kan door middel van de webformulieren of via het woonloket.