Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

Met gemeentelijke administratieve sancties (GAS) kunnen overlastproblemen die dicht bij de burger staan,  door de gemeente worden aangepakt en niet langer uitsluitend via parket en strafrechtbank passeren. De meest voorkomende problemen inzake reinheid, lawaaihinder, overlast, aanplakken, … kunnen op die manier worden beboet met een administratieve sanctie.

Overlast is een subjectief begrip

Wat jou stoort of ergert, is anderen misschien niet eens opgevallen. Niet elke vorm van overlast wordt trouwens opzettelijk veroorzaakt, denk maar aan het geluid van spelende kinderen. Maar storend gedrag is soms wél doelbewust, bv. het niet opruimen van hondenpoep, wildplassen tegen huisgevels, graffiti, ... Zulk gedrag kunnen we nu aanpakken. 

Wat is een gemeentelijke administratieve sanctie?

Gemeentelijke administratieve sancties, oftewel GAS, zijn artikels in de politieverordening waarvoor een boete (of bemiddeling) kan worden opgelegd door de gemeente zonder dat het parket moet tussenkomen. De controle op inbreuken van die regels waarvoor een GAS geldt, wordt uitgeoefend door een politieambtenaar of een agent van de politiezone Kempenland. De administratieve geldboetes worden opgelegd door een bevoegd sanctionerend ambtenaar.

Voor welke overlast worden GAS opgelegd?

Gemeente Hechtel-Eksel koos ervoor, om net zoals de andere gemeenten van onze politiezone (Peer en Leopoldsburg) de meest voorkomende problemen in de gemeentelijke administratieve sancties op te nemen. Enkele voorbeelden:

  • Openbare rust (bijvoorbeeld geluidsoverlast, vuurwerk, gemotoriseerd verkeer in bossen en natuur, …);
  • Openbare veiligheid (hinderlijk gedrag, bedelen, gevaarlijke dieren, …);
  • Openbare netheid en gezondheid (sluikstorten, wildplassen, ...);
  • Stilstaan en parkeren.

Hoeveel kost zo'n gemeentelijke administratieve sanctie?

De kostprijs van de GAS-boete is afhankelijk van de overtreding, GAS-boetes kunnen oplopen tot 350 euro voor meerderjarigen, en € 175 voor minderjarigen. Bij minderjarigen bestaat er altijd de mogelijkheid om een bemiddelingsprocedure op te starten.

Het volledige reglement kan je hier nalezen.