FAQ Brand/Rook

Er is brand in de buurt, wat moet ik doen?

Is er brand bij jou in de buurt? De wind kan de rookpluim ver verspreiden. Blijf uit de rook en zorg dat je geen rook inademt. Ga naar binnen, sluit uit voorzorg ramen en deuren en schakel indien mogelijk je ventilatiesysteem uit (ook in je wagen). Help mensen in je omgeving om ook uit de rook te blijven. Volg de infokanalen.

Ik ben niet thuis maar mijn ramen staan wel open?

Keer pas terug naar je woning van zodra de hulpdiensten hiervoor toestemming geven, ook al staan er ramen open. Je hoeft je niet door de rook te verplaatsen om ramen te gaan sluiten. Blijf zo veel mogelijk uit de rook, gezonde rook bestaat immers niet.

Als je bent terug gekeerd naar je woning en de rookpluim is weggetrokken, is het van groot belang om de woning goed te verluchten. Je kan dit doen door ramen en deuren helemaal open te zetten. Indien je toch nog een verdachte geur zou opmerken, moeten ramen en deuren weer gesloten worden en vragen wij je om contact op te nemen met de hulpdiensten.

Waarom is elke rook schadelijk?

Rook van een huisbrand kan even gevaarlijk zijn als rook van een industriële brand. Alle rook is schadelijk. Gezonde rook bestaat niet. Zelfs bij het verbranden van hout, papier of tuinafval komen er giftige stoffen vrij. Blijf daarom zoveel mogelijk uit de rook.

Welke effecten mag ik verwachten bij een eenmalige blootstelling aan rook?

Als je rook inademt, kan je last krijgen van prikkende ogen, neus en luchtwegen. Je kan tranende ogen krijgen en beginnen hoesten. Bij gevoelige luchtwegen kan je zelfs last krijgen van benauwdheid of piepende ademhaling.

De effecten hangen af van de hoeveelheid rook en de duur van de blootstelling. Hoe meer en hoe langer je rook inademt, hoe sterker de klachten kunnen worden. In het ergste geval kan een rookvergiftiging optreden door koolmonoxide (CO) of waterstofcyanide (HCN).

Lukt het je niet direct om uit de rook te gaan? Lever dan zo min mogelijk lichamelijke inspanningen. Je ademt dan minder lucht in en dus ook meer rook. Heb je na het inademen van rook gezondheidsklachten, contacteer dan je huisarts.

Wat is een schadelijke hoeveelheid rook?

Je lichaam geeft zelf aan of de hoeveelheid rook die je hebt ingeademd, een schadelijk hoeveelheid is. Je kan last krijgen van prikkende ogen, neus en luchtwegen. Je ogen kunnen gaan tranen en je kunt hoesten. Hoe meer rook je hebt ingeademd, hoe sneller je lichaam reageert.

Ik heb in de rook gestaan. Wat moet ik met mijn kleding doen?

Trek verontreinigde kleding voorzichtig uit en was het in de wasmachine. Gewassen kleding kan gewoon weer gedragen worden. Spoel je schoeisel schoon met water vóórdat je binnen gaat. Mocht dat niet mogelijk zijn dan kan je de schoenen het beste schoonborstelen met een zachte borstel of afnemen met een natte doek.

NAZORG-GEZONDHEID

Wat als ik rook heb ingeademd?

Bij een kleine hoeveelheid rook is de kans op (blijvende) gevolgen voor je gezondheid klein. Heb je na het inademen van de rook gezondheidsklachten, contacteer dan je huisarts.