Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (voorheen THAB) is een tegemoetkoming voor 65+ers met gezondheidsproblemen of een handicap die hen belemmert in hun dagelijkse activiteiten. Hoeveel tegemoetkoming iemand krijgt, hangt af van de zorg die hij nodig heeft en van zijn financiële situatie.

Wie een tegemoetkoming krijgt, kan het geld vrij spenderen en hoeft geen verantwoording af te leggen. Je kan er de zorg die je nodig hebt, zelf mee organiseren.

Voorwaarden

  • Voor alle 65+ers van Hechtel-Eksel
  • Aangesloten zijn bij de Vlaamse Sociale Bescherming (= je bijdrage aan de Zorgkas betaald hebben)

Procedure

Je kan de tegemoetkoming ten vroegste aanvragen op de dag van je 65e verjaardag. De tegemoetkoming kan je online aanvragen. 

Je kan je ook laten helpen door de maatschappelijk werker van het OCMW. Hiervoor moet je een afspraak maken met de seniorendienst. Dit kan telefonisch via 011/891212 of via de knop hieronder.

Maak een afspraak

Bent u minder mobiel, of wenst u een huisbezoek, neem dan telefonisch contact op.

Meebrengen

  • Rijksregisternummer en rekeningnummer van de aanvrager
  • Gegvens van alle inkomsten
  • Gegevens van alle roerende en onroerende goederen

Contactinformatie