Woningkwaliteit

Een goede en gezonde woning is van belang voor ieder gezin. Iedereen heeft recht op behoorlijke huisvesting. Het wordt beschouwd als een basisvereiste binnen onze samenleving. De Vlaamse Codex Wonen definieert dat grondrecht als ‘de beschikking over een aangepaste woning van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs met woonzekerheid.’

Om deze reden werden er ook in de Vlaamse Codex Wonen een aantal minimum veiligheids-, gezondheids en woningkwaliteitsnormen vastgesteld en is er een methodiek uitgewerkt om de technische toestand van de woning vast te stellen, namelijk d.m.v. conformiteitsonderzoeken. Daarnaast werden een aantal instrumenten in het leven geroepen om eigenaars/ verhuurders aan te sporen hun woning aan deze normen te laten voldoen of hiertoe zelfs af te dwingen. 

In het Vlaams woonbeleid werd in de loop van de jaren steeds meer belang gehecht aan de kwaliteit van wonen. Met de woningkwaliteitsbewaking wil lokaal bestuur Hechtel-Eksel in samenwerking met het Vlaams Gewest dat recht op een goede, veilige en gezonde woning bevorderen.

Controleer of jouw woning voldoet aan de minimale veiligheids-, gezondheids en woningkwaliteitsnormen via https://woningpas.vlaanderen.be/web/woningkwaliteit/overzicht