Tweede verblijf

De belasting op tweede verblijven is een gemeentelijke belasting gevestigd op de tweede verblijven gelegen op het grondgebied van Hechtel-Eksel. De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het tweede verblijf. Het reglement werd aangenomen op de gemeenteraad van 16 december 2019.