Aangifte of wijziging tweede verblijf

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

De belasting op tweede verblijven is een gemeentelijke belasting gevestigd op de tweede verblijven gelegen op het grondgebied van Hechtel-Eksel. De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het tweede verblijf.

Met dit formulier kan je melden dat je een tweede verblijf in gebruik hebt of de beëindiging van gebruik als tweede verblijf melden.

Contactgegevens van de aanvrager

Gegevens van het tweede verblijf

Nodige bewijsstukken

Een tweede verblijf, met uitzondering van een tweede verblijf in reactiegebied, moet aantoonbaar:

  • Bewoonbaar zijn (bemeubeld, aanwezigheid van een slaapplaats, een kookgelegenheid en een sanitaire voorziening, voorzien van de nodige aansluitingen/ nutsvoorzieningen, te voldoen aan de veiligheids- en kwaliteitsnormen voor woningen).
  • Effectief gebruikt (aan te tonen middels verbruiksfacturen van elektriciteit/gas/water, huurovereenkomst, etc.).
  • Goed onderhouden zijn voor zowel woning als huiskavel goed onderhouden omgeving en/of tuin; aanwezigheid keuringsattest CV-installatie.
Ik voeg volgende bewijsstukken toe aan mijn aanvraag:

Je kan gecontacteerd worden door een woningonderzoeker van de gemeente Hechtel-Eksel om een onderzoek ter plaatse te verrichten ter controle van andere mogelijke indicaties zoals onder meer aanwezigheid van voldoende meubilair en huisraad, de aanwezigheid van wc /stort- of ligbad / lavabo of gootsteen, de graad van afwerking en onderhoud van de omgeving.

Contactpersoon ter plaatse voor een eventueel woononderzoek:

Persoonsgegevens