Geslachtsregistratie

Het aanvragen van een geslachtsregistratie kan enkel op AFSPRAAK.

Sinds 1 januari 2018 is de wet in werking die registratie geslachtswijziging mogelijk maakt. Dat gebeurt met een verklaring voor de ambtenaar van de gemeente waar je ingeschreven bent.

Voorwaarden

Volgende personen kunnen in aanmerking komen voor een geslachtswijziging:

 • Meerderjarigen;
 • Ontvoogde minderjarigen;
 • Niet-ontvoogde minderjarige Belgen op voorwaarde dat zij bij de verklaring worden bijgestaan door hun moeder, vader of wettelijke vertegenwoordiger en een verklaring van een kinder- en jeugdpsychiater voorleggen.
 • Meerderjarige niet-Belgen, ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister;
 • Ontvoogde minderjarige niet-Belgen, ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister;
 • Niet-ontvoogde minderjarige niet-Belgen, ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister, op voorwaarde dat zij bij de verklaring worden bijgestaan door hun moeder, vader of wettelijke vertegenwoordiger en idem zoals bij de niet-ontvoogde minderjarige Belgen een verklaring van een kinder- en jeugdpsychiater voorleggen.

Om effectief een geslachtswijziging te laten registreren gelden volgende criteria:

 • de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging hebben tot het andere geslacht te behoren dan datgene dat is vermeld in de akte van geboorte;
 • ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister;
 • de registratie geslachtswijziging is éénmalig en onomkeerbaar;
 • minstens 16 jaar oud zijn.

Procedure

 • Je legt een verklaring af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in het gemeentehuis. Hiervoor moet je een afspraak maken. (Verklaring eerste verschijning)
 • Minstens 3 maanden en maximum 6 maanden daarna bevestig je je eerste verklaring. Hiervoor moet je opnieuw een afspraak maken. Intussen vraagt de ambtenaar advies aan de Procureur des Konings.
 • Geeft de Procureur des Konings toelating dan zal de gemeente een akte registratie geslachtswijziging opmaken en zorgen voor de aanpassing van je geboorteakte als deze in België is opgesteld.  Is je geboorteakte in het buitenland opgesteld dan moet je zelf voor deze aanpassing zorgen. Je krijgt hiervoor het nodige document mee op het einde van de procedure.
 • Na de aanpassing van je geboorteakte zal er een nieuw rijksregisternummer aangemaakt worden waarna je een nieuw identiteitsbewijs, eventueel rijbewijs, paspoort, dient aan te vragen.  Ook eventueel werkgever, nutsbedrijven, ... moet je op de hoogte brengen van de wijziging.

Meebrengen

 • je identiteitskaart;
 • een door jou ondertekende verklaring dat je je geslacht wil wijzigen.

Bedrag

De registratie van de geslachtswijziging is gratis.

Uitzonderingen

Er zal een nieuw rijksregisternummer toegekend worden, waardoor je een nieuwe identiteitskaart/verblijfskaart, rijbewijs en eventueel paspoort nodig hebt. Deze producten zijn wél betalend.


Contactinformatie