Meerjarenplan 2020-2025

In het meerjarenplan legt het lokaal bestuur de beleidsdoelstellingen vast voor een periode van 6 jaar. In dit plan staat wat we willen bereiken, hoe we dit gaan doen en welk budget hiervoor beschikbaar is. Het werd een strak plan gefocust op duurzame oplossingen voor een warme thuisgemeente, opgedeeld in 5 grote doelstellingen: de rode draad door bestuursperiode 2020-2025.