Lokaal bestuur Hechtel-Eksel gaat vol voor veiligheid en duurzaamheid

“Onze slogan ‘Hechtel-Eksel, gezellig in het groen’ doen we alle eer aan met moderne mobilitieitsoplossingen, vernieuwende woonvormen en respect voor het klimaat. Zo bouwen we een gemeente waar het goed is om te wonen.” – Theo Martens, schepen van mobiliteit en duurzaamheid

 “Mobiliteit is topprioriteit voor onze inwoners. Wegenwerken, onderhoud en nieuwe fietspaden stimuleren zowel duurzaamheid als veiligheid op straat en in het verkeer.” – Jacky Snoeckx, schepen van openbare werken en nutsvoorzieningen


Hechtel-Eksel Fietst!

We zetten stevig in op duurzame mobiliteit: wegenwerken, nieuwe fietspaden, ... En we stimuleren fietsgedrag met het project ‘Hechtel-Eksel Fietst!’. Daarnaast richten we in samenwerking met De Lijn en Vervoerregio Limburg ook een Mobipunt in. Een volwaardig alternatief voor de auto.

Veiligheid voorop

Om een veilige leefomgeving te blijven garanderen, investeren we in hulpverlening en handhaving door brandweer en politie. Ook het verder ontwikkelen van veilige schoolomgevingen krijgt veel aandacht. Daarnaast verzorgen we sensibilisering rond verkeersregels en –gedrag en voeren we snelheidsmetingen uit.

Kwaliteitsvol en duurzaam wonen

We zorgen voor een duurzame ruimtelijke planning die de woonkwaliteit bevordert. We gaan verwaarlozing en leegstand tegen. We geven subsidies voor renovatie en alternatieve energie en we verkennen co-housing, tuinkamers en andere soorten van levenslang en duurzaam wonen.

Met respect voor het klimaat

Onder meer door middel van energiebesparende maatregelen, een doorgedreven afvalbeleid en investeringen in hernieuwbare energie voeren we het gemeentelijk klimaatactieplan verder uit. We zetten ons ook actief in voor dierenwelzijn, want ieder wezen verdient respect.