WhatsApp Buurtpreventie

WhatsApp is een gratis app waarmee buurtbewoners in een groepsgesprek gemakkelijk met elkaar kunnen communiceren. Om aan inbraakpreventie te doen en samen sneller verdachte zaken op te sporen, maken onze buurten gebruik van WhatsApp. 

Wanneer iemand in de WhatsApp-groep bijvoorbeeld inbraak, diefstal of vernieling vermoedt, kan hij/zij dit eenvoudig en snel melden, maar enkel nadat éérst de 101 op de hoogte werd gebracht.

Een vrijwillig coördinator uit de buurt beheert de app.
Buurtbewoners kunnen lid worden via ons online inschrijvingsformulier

Voorwaarden

  • Je woont in de buurt OF je oefent er een zelfstandige activiteit uit.
  • Bij inschrijving verklaar je jezelf akkoord met het afsprakencharter (rechts op deze pagina).

Procedure

1.   Kijk op deze kaart in welk buurtpreventienetwerk (BPN) jouw straat gelegen is.

2.   Inschrijven (dat kan op twee manieren):

    1. Meld je aan via ons online inschrijvingsformulier.
    2. Neem contact op met de vrijwillige coördinator uit jouw buurt.

3.   De coördinator uit jouw buurt voegt je vervolgens toe aan de juiste WhatsApp-groep.

Regelgeving

De WhatsApp-buurtpreventienetwerken werken volgens het SAAR-principe:

  • S staat voor Signaleer (men merkt iets op, men ziet iets verdacht)
  • A staat voor Alarmeer (Alarmeer de politie via 101, het is verplicht om dit eerste te doen alvorens de WhatsApp-groep te gebruiken)
  • A staat voor App (waarneming bekend maken aan andere via WhatsApp-groep)
  • R staat voor Reageer (bijvoorbeeld lichten aandoen, vriendelijk vragen aan iemand of men de weg kwijt is, ...)