Sportverenigingen

Aanvraag erkenning Sportvereniging

Om erkend te worden als sportvereniging dient elke sportvereniging jaarlijks voor 15 mei een erkenning aan te vragen bij het gemeentebestuur via het aanvraagformulier erkenning sportverenigingen. 

Subsidies

Algemene subsidie

Jaarlijks vóór 1 augustus kunnen erkende sportverenigingen een aanvraag indienen voor algemene subsidie sportverenigingen via het aanvraagformulier algemene subsidie sportverenigingen. Op basis van deze gegevens wordt het jaarlijks uit te keren subsidiebedrag berekend. Het reglement kan je rechts nalezen.

Subsidie jeugdsportwerking

Jaarlijks vóór 1 oktober kunnen erkende sportverenigingen met jeugdwerking een aanvraag indienen voor subsidie jeugdsportwerking via het aanvraagformulier subsidie jeugdsportwerking . Op basis van deze gegevens wordt het jaarlijks uit te keren subsidiebedrag berekend. Het reglement kan je rechts nalezen.

Subsidie jeugdkadervorming sportclubs Hechtel-Eksel

Erkende sportverenigingen kunnen subsidies aanvragen voor opleidingen en vorming van jeugdtrainers. Aanvragen dienen jaarlijks voor 31 augustus ingediend te worden via het aanvraagformulier subsidie (jeugd-)kadervorming. Het reglement kan je rechts nalezen.

Subsidie onderhoud voetbalterreinen Hechtel-Eksel

Erkende sportverenigingen kunnen subsidies aanvragen voor het onderhoud van voetbalterreinen in eigendom van de gemeente. Aanvragen dienen jaarlijks voor 31 augustus ingediend te worden via het aanvraagformulier subsidie onderhoud voetbalterreinen. Het reglement kan je rechts nalezen.

Wijzigingen doorgeven

Heeft je vereniging een nieuwe voorzitter, een gewijzigd bankrekeningnummer of een ander naam? Laat het ons dan zeker weten via mail.