Lokaal bestuur Hechtel-Eksel is er voor iedereen met een uitgebreid sociaal beleid

“We willen dat iedereen in onze gemeente zich welkom én thuis kan voelen. Kinderen, senioren, mensen met een beperking en inwoners die het met wat minder moeten doen, zullen wij hierin extra ondersteunen. Zo bieden we iedere Hechtel-Ekselaar een menswaardig bestaan.”
– Johan Feyen, schepen van senioren, armoedebestrijding en gelijke kansen

OCMW en gemeente zijn één

De integratie van het OCMW in het lokaal bestuur verbetert onze dienstverlening en bevordert samenwerking en synergie. Resultaat: een warmer, efficiënter en socialer beleid.

Kansen voor kinderen

Kinderen zijn de toekomst. Elk kind moet zoveel mogelijk kansen krijgen. Daarom bestrijden we kinderarmoede, bieden we kansarme gezinnen meer ontmoetings- en participatiekansen en breiden het we de activiteiten en voorzieningen voor kinderen uit.

Zorg voor senioren

Huisvesting voor senioren vullen we, in samenwerking met Vitas, aan met extra assistentiewoningen. Daarnaast voorzien we meer ontmoetingskansen en –plaatsen voor senioren en biedt de seniorendienst voldoende ondersteuning in de thuissituatie en bij opname in een woonzorgcentrum.

Allemaal sociaal

Goede buurtwerking moet participatie van kwetsbare groepen verhogen: we ondersteunen buurtverenigingen, het dorpsrestaurant en buurtgerichte zorg in samenwerking met Rimo.

Daarnaast richt de sociale dienst ook heel wat zorginitiatieven in voor kansarme gezinnen en anderstalige inwoners.