Wonen in Hechtel-Eksel

Logo Thuis in de ToekomstHoe zien Hechtel-Ekselaren zichzelf morgen wonen? Wil iedereen een vrijstaand huis in het groen of zijn de alternatieven ook aantrekkelijk? Welke mogelijkheden zijn er? En kunnen we eigenlijk nog wel kiezen?

De Vlaamse overheid lanceerde rond deze vragen de woontest Thuis in de Toekomst die Vlamingen deed stilstaan bij de woonwensen en -uitdagingen van de toekomst.

Aangezien we als gemeente veel belang hechten aan de mening van onze inwoners, communiceerden we de woontest naar jullie toe. Je kon je mening geven over diverse woonvormen, inrichting van dorpskernen, mobiliteit, … De hamvraag hieraan gekoppeld: ‘Sluiten jullie wensen aan bij de huidige realiteit?’ Wil jij je mening ook nog doorgeven? Dat kan via onderstaande knop.

Neem ook deel aan de gemeentelijke woontest

Nu we de resultaten van de woontest hebben en alternatieve woonvormen steeds relevanter worden, trachten we hier rekening mee te houden. We denken na over wat er in Hechtel-Eksel mogelijk is. Op deze manier willen we een toekomstgericht woonbeleid, op maat van onze inwoners, voeren.

RESULTATEN WOONTEST 'THUIS IN DE TOEKOMST'

Welke Hechtel-Ekselaren namen deel aan de woontest en hoe wonen zij vandaag?
In totaal namen 95 Hechtel-Ekselaren, voornamelijk vrouwen tussen 30 en 39 jaar, deel. De meerderheid hiervan woont reeds langer dan 10 jaar op zijn huidige adres. De meesten zijn alleenstaand of vormen een gezin van twee personen. 

Daarnaast is het merendeel van de deelnemers ook (mede-)eigenaar van zijn woning. De woning zelf ligt vaak niet in de dorpskern of een verkaveling en is bij het overgrote merendeel uitgerust met een eigen parking. Dit typeert de ‘groene gemeente’. Uit cijfers van de provincie blijkt ook dat ééngezinswoningen en open bebouwingen in Hechtel-Eksel primeren.

Waar gaan de voorkeuren naar uit in de toekomst?

COLLECTIVITEIT

Collectiviteit wint zienderogen aan populariteit. De meeste deelnemers aan de woontest staan open voor het delen van ruimten en materialen. Vooral 60-plussers zien collectiviteit eerder zitten dan jonge gezinnen. Misschien te wijten aan het feit dat dit kansen biedt om elkaar te ontmoeten?

Thans geeft het merendeel wel de voorkeur aan een eigen parking ten opzichte van een gemeenschappelijke parking. Voornamelijk bij gezinnen met kinderen is dit aantal beduidend hoger. Een gemeenschappelijke tuin zien de inwoners van Hechtel-Eksel ook niet echt zitten.

Aaneengeschakelde woningen met gemeenschappelijke tuin

 

 

 

 

 

 

DENSITEIT

De meerderheid staat open voor het idee van compacter wonen. Betaalbaarheid is hierbij een stimulus. De deelnemers zien zich in de toekomst voornamelijk in kleinere vrijstaande woningen of een appartement met meerdere kamers wonen. Daarnaast staat maar liefst 1/5de open voor collectieve woonvormen, zoals een kangoeroewoning, co-housing, begeleid of zorgwonen, … Vanaf de leeftijd van 50 jaar is er een stijgende interesse om ruimte efficiënter te gebruiken.

SLIMME LOCATIE 

De meeste deelnemers wensen meer contact met de buren. Openbare speeltuinen blijken dan ook heel populair in Hechtel-Eksel. Is dit te wijten aan het ruime aanbod dat we reeds voorzien?

Op het vlak van mobiliteit geven de deelnemers met een grote meerderheid aan dat iedereen, ook de mensen die buiten het centrum van het dorp wonen, toegang moet krijgen tot het openbaar vervoer en wil het merendeel eventueel omrijden met de auto om fietsers een veilige route te bieden.

Fietser op het fietspad naar Fietsen door de Bomen