Verwaarlozing

Een woning of gebouw is verwaarloosd als het ernstige, zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan de buitenzijde, zoals bijvoorbeeld loskomende gevelelementen of dichtgetimmerde gevelopeningen,…
Verwaarloosde woningen zijn een doorn in het oog. Ze hebben een negatieve impact op de onmiddellijke omgeving. Dit kan leiden tot een verminderde waarde van het pand en de omliggende panden.
Daarom wil de gemeente verwaarlozing voorkomen en bestrijden en de eigenaars een duwtje in de rug geven om hun woningen in goede staat te houden. Verwaarlozing wordt beoordeeld aan de hand van een technisch verslag. De gemeente zal u als eigenaar aanmoedigen en wil u ondersteunen om uw verwaarloosd pand opnieuw in orde te brengen. Mogelijkheden daartoe zijn o.a. renovatie met hulp premies; huisdokter,…
Woningen die verwaarloosd zijn zullen opgenomen worden op een gemeentelijk register van verwaarloosde woningen. Na één jaar opname in dit register zal men een heffing moeten betalen.