Reglementen

Hier vind je onze reglementen terug.

Enkele afkortingen:

  1. R = Reglement
  2. RR = Retributiereglement
  3. BR = Belastingsreglement
  4. PR = Politiereglement
  5. HR = Huishoudelijk reglement
  6. SR = Subsidiereglement

R19 Overname recyclagepark: tarievenreglement - bekrachtiging

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het belastingreglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 24 juni 2019, met als onderwerp "Overname recyclagepark: tarievenreglement - bekrachtiging", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 28e juni 2019.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst milieu. Je kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. Je kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

BR19 Sluikstorten - aanpassing

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het belastingreglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 24 juni 2019, met als onderwerp "Belastingreglement op sluikstorten - aanpassing", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 27e juni 2019.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst financien. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

SR19 Hechtel-Eksel Fietst

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het subsidiereglement, van de gemeenteraad, gedagtekend op 29 april 2019, met als onderwerp "Subsidiereglement voor het gebruik van duurzaam gelabeld hout", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 10de mei.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst toerisme. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement hier nalezen.

Terug naar boven

BR19 Ophalen en verwerken huishoudelijke afvalstoffen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het belastingreglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 27 november 2018, met als onderwerp "Belastingreglement op het ophalen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen. Aanpassing termijn.", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 5e december 2018.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst financien. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

R18 Reglement register en belasting verwaarloosde gebouwen en woningen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 23 oktober 2018, met als onderwerp "Reglement register en belasting verwaarloosde gebouwen en woningen", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 9e november 2018.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen. 

Terug naar boven

AR 'Schoolstraat' Rhijnweg

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de Gemeenteraad, gedagtekend op 17 juli 2018, met als onderwerp "Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende het invoeren van een "schoolstraat" in een gedeelte van de Rhijnweg", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 23e juli 2018.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement hier nalezen.

Terug naar boven

R18 Premie groendaken op bedrijfsgebouwen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de Gemeenteraad, gedagtekend op 26 juni 2018, met als onderwerp "Gemeentelijke premie voor groendaken op bedrijfsgebouwen", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 29e juni 2018.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

Invoering LimbU: opheffing subsidiereglementen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat besluit van de gemeenteraad, gedagtekend op 29 mei 2018, met als onderwerp "Invoering van de LimbU: samenwerkings- en verwerkingsovereenkomst, machtiging, verdien- en verzilverlijst, opheffing subsidiereglementen", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 7e juni 2018.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst bouwen en wonen. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

R18 Leegstand van gebouwen en woningen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement en het belastingreglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 29 mei 2018, met als onderwerp "Leegstandsreglement en belastingreglement op de leegstand van gebouwen en woningen", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 1e juni 2018.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst bouwen en wonen. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

BR 18 Administratieve stukken

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het belastingreglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 24 april 2018, met als onderwerp "Belastingregelement op administratieve stukken, aanpassing van wetgeving en tarieven", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 3e mei 2018.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst financien. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

Toegankelijkheidsreglement voor openbaar bos

Het gemeentebestuur deelt mee dat Agentschap Natuur en Bos in vergadering van 6 februari 2018 het reglement 'toegankelijkheidsregeling voor het openbaar bos, gelegen op het grondgebied van de gemeente Hechtel-Eksel' heeft goedgekeurd. De tekst van het reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, milieudienst. Je kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Je kan de toegankelijkheidsregeling ook hier nalezen.

Terug naar boven

PR18 Clubhuizen van motorclubs

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 27 februari 2018, met als onderwerp "Politieverordening betreffende clubhuizen van motorclubs", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 6 maart 2018.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

BR17 Sluikstorten

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het belastingsreglement, van de gemeenteraad, gedagtekend op 30 januari 2018, met als onderwerp "Belastingreglement op sluikstorten", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 6de februari 2018.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement hier nalezen.

Terug naar boven

R17 Gemeentelijk circusreglement

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 19 december 2017, met als onderwerp "Gemeentelijk circusreglement - goedkeuring", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 28ste december 2017.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement hier nalezen.

Terug naar boven

R17 Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein - wijziging 2017

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 24 oktober 2017, met als onderwerp "Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein - wijziging 2017", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 31 oktober 2017.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement hier nalezen.

Terug naar boven

BR17 Aanplakborden en richtingborden

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 24 oktober 2017, met als onderwerp "Belastingreglement op aanplakborden en richtingborden, aanpassingen", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 24e oktober 2017.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

R17 Gemeentelijke uitleendienst

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement, van de gemeenteraad, gedagtekend op 27 juni 2017, met als onderwerp "Reglement gemeentelijke uitleendienst: aanpassing", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 5de juli 2017.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst secretariaat. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement hier nalezen.

Terug naar boven

R17 Ereburgerschap

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement, van de gemeenteraad, gedagtekend op 27 juni 2017, met als onderwerp "Ereburgerschap", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 4de juli 2017.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst secretariaat. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement hier nalezen.

Terug naar boven

R16 PAS, pedicuredienst en mantelzorgtoelage

Op 18 januari 2016 heeft de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zijn goedkeuring gegeven aan afstemming en aanpassingen reglementen personenalarmsysteem, pedicuredienst en mantelzorgtoelage.

Terug naar boven

R17 Invoering reglement Track & Trace systeem gemeentelijke diensten

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend 25 april 2017 met als onderwerp "Invoering Track & Trace systeem gemeentelijke diensten" afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake het artikel 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 9e mei 2017.

 

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst personeelszaken. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement hier nalezen.

Terug naar boven

R17 Groeninrichting bedrijventerreinen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend 28 maart 2017 met als onderwerp "Gemeentelijke premie in kader van het Interreg project 2BConnect voor aanplantingen in het kader van ecologische groeninrichting van bedrijventerreinen" afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake het artikel 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 11e april 2017.

 

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst bouwen en wonen. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement hier nalezen.

Terug naar boven

R17 Goedkeuring code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend 28 februari 2017 met als onderwerp "Gemeentelijk reglement tot goedkeuring van de "code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen" afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake het artikel 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 20e maart 2017.

 

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst bouwen en wonen. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement en de code hier nalezen.

Terug naar boven

PR17 Stilstaan- en parkeerverbod De Zandkorrel

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 28 november 2017, met als onderwerp "Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende een zonaal stilstaan- en parkeerverbod in de omgeving van de school 'De Zandkorrel'", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 5de december 2017.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

R17 Leegstandsreglement

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement, van de gemeenteraad, gedagtekend op 28 februari 2017, met als onderwerp "Leegstandsreglement en belastingsreglement op de leegstand van gebouwen en woningen", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 15e maart 2017.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst bouwen en wonen. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement hier nalezen.

Terug naar boven

R17 Financiële waarborg groenaanleg

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement, van de gemeenteraad, gedagtekend op 28 februari 2017, met als onderwerp "Reglement financiële waarborg met betrekking tot groenaanleg als last bij vergunningen", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 8e maart 2017.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst bouwen en wonen. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement hier nalezen.

Terug naar boven

BR16_2 Huishoudelijk afval

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 29 november 2016, met als onderwerp 'belastingreglement op het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval: aanpassing termijn', afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 10de februari.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

SR17 Gemeentelijke premie voor het aanbrengen van dakisolatie/zoldervloerisolatie, muurisolatie en/of kelderisolatie in bestaande woningen/gebouwen: aanpassing reglement

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het subsidiereglement, van de gemeenteraad, gedagtekend op 31 januari 2017, met als onderwerp "Gemeentelijke premie voor het aanbrengen van dakisolatie/zoldervloerisolatie, muurisolatie en/of kelderisolatie in bestaande woningen/gebouwen: aanpassing reglement", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 6de februari 2017.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, milieudienst. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement hier nalezen.

Terug naar boven

AR Snelheidszoneringen Gemeentewegen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de Gemeenteraad, gedagtekend op 20 december 2016, met als onderwerp "Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer houdende snelheidszoneringen op de gemeentewegen op het grondgebied Hechtel-Eksel", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 24e januari 2017.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

BR16 Aanvullende gemeentebelasting

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 22 december 2015, met als onderwerp "Aanpassing van het besluit mbt de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van de staat", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 29ste december 2015.
De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst belastingen. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

RR15 Werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 24 november 2015, met als onderwerp "Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 27ste november 2015.
De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst belastingen. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

R15 Lokaal flankerend onderwijs

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement, van de gemeenteraad, gedagtekend op 1 september 2015, met als onderwerp "Reglement lokaal flankerend onderwijsbeleid & andere voordelen", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 7de september 2015.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst secretariaat. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement ook hier nalezen.

Terug naar boven

R15 Jeugduitleendienst

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement, van de gemeenteraad, gedagtekend op 1 september 2015, met als onderwerp "Reglement gemeentelijke jeugduitleendienst", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 7de september 2015.


De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst secretariaat. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement hier nalezen.

Terug naar boven

R15 W-mobiel

Op 19 oktober 2015 heeft de Raad voor Maatschappelijk Welzijn het reglement van de W-mobiel goedgekeurd.

Terug naar boven

BR Vervoer met politievoertuig

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het belastingsreglement, van de gemeenteraad, gedagtekend op 26 mei 2015, met als onderwerp "Belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 3e juni 2015.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst secretariaat. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement hier nalezen.

Terug naar boven

R15 Starterspremie

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 23 december, met als onderwerp 'Ondersteuning startende ondernemers', afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 6e januari 2015.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

AR Parkeren ontmoetingscentrum De Schans

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de Gemeenteraad, gedagtekend op 28 oktober 2014, met als onderwerp "Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer inzake het parkeren in de omgeving van het ontmoetingscentrum De Schans", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 30 oktober 2014.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement hier nalezen.

Terug naar boven

AR Peter Nagelmaekersstraat, Henri Essersstraat en Jacques Geurtsplein

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de Gemeenteraad, gedagtekend op 28 oktober 2014, met als onderwerp "Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende het invoeren van een doodlopende straat in de Peter Nagelmaekersstraat en in de Henri Essersstraat en het invoeren van een parkeerverbod op het Jacques Geurtsplein", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 30 oktober 2014.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement hier nalezen.

Terug naar boven

RR14 Afgifte afschriften bestuursdocumenten

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van het college van burgemeester en schepenen, gedagtekend op 26 september 2014, met als onderwerp "Retributie op de afgifte van afschriften van bestuursdocumenten: wijziging tarieven", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 2de oktober 2014.
De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst belastingen. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

PR14 Begraafplaatsen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 2 september 2014, met als onderwerp "Wijziging politiereglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen, lijkbezorging en het lijkenvervoer - wat betreft begraving of crematie van levenloos geboren kinderen", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 8ste september 2014.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

HR14 Begraafplaatsen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 2 september 2014, met als onderwerp "Wijziging huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaats, lijkbezorging en het lijkenvervoer", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 8ste september 2014.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

SR14 Speelstraten

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het subsidiereglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 25 maart 2014, met als onderwerp "Subsidiereglement Speelstraten", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 3e april 2014.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement hier nalezen.

Terug naar boven

R14 Sociale correcties afval

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de Gemeenteraad, gedagtekend op 25 februari 2014, met als onderwerp "Reglement inzake sociale correcties op de verkoop van huisvuil- en PMD-zakken", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 11e maart 2014.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement hier nalezen.

Terug naar boven

AR14 Parkeerverbod gedeelte Don Boscostraat

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de Gemeenteraad, gedagtekend op 28 januari 2014, met als onderwerp "Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende het invoeren van een parkeerverbod in een gedeelte van de Don Boscostraat", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 03e februari 2014.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement hier nalezen.

Terug naar boven

AR14 Tonnenmaat Geerstraat

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de Gemeenteraad, gedagtekend op 28 januari 2014, met als onderwerp "Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende het invoeren van een beperking van Tonnenmaat in de Geerstraat', afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 3e februari 2014.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement hier nalezen.

Terug naar boven

PR14 Parkeren in centrum Eksel

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de Gemeenteraad, gedagtekend op 17 december 2013, met als onderwerp Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de instelling van een zone met beperkte parkeertijd in de Hoofdstraat, een gedeelte van de Kerkstraat en een gedeelte van de Groenstraat,  afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 14e januari 2014.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kunt de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kunt het reglement hier nalezen.

Terug naar boven

BR14 Loslopende dieren

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de Gemeenteraad, gedagtekend op 17 december 2013, met als onderwerp 'Retributiereglement voor opvang, verzorging en bewaring van loslopende dieren', afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, op 13 januari 2014.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst belasingen. U kunt de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kunt het reglement ook hier nalezen.

Terug naar boven

BR14 Opcentiemen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de Gemeenteraad, gedagtekend op 17 december 2013, met als onderwerp 'Opcentiemen op de onroerende voorheffing van het gewest', afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, op 13 januari 2014.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst belasingen. U kunt de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kunt het reglement ook hier nalezen.

Terug naar boven

BR14 barpersoneel

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het belastingsreglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 24 juni 2014, met als onderwerp "goedkeuring van het gemeentelijk belastingsreglement op barpersoneel (aanslagjaar 2014 - 2019)", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 2de juli 2014.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst financien. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

BR14 Leegstaande woningen en gebouwen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het belastingsreglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 24 juni 2014, met als onderwerp "goedkeuring van het gemeentelijk belastingsreglement op de leegstaande woningen en gebouwen (aanslagjaar 2014 - 2019)", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 2de juli 2014.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst financien. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

BR14 Ontbreken van parkeerplaatsen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het belastingsreglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 24 juni 2014, met als onderwerp "goedkeuring van het gemeentelijk belastingsreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen (aanslagjaar 2014 - 2019)", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 2de juli 2014.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst financien. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

BR14 Privé-clubs

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het belastingsreglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 24 juni 2014, met als onderwerp "goedkeuring van het gemeentelijk belastingsreglement op privé-clubs (aanslagjaar 2014 - 2019)", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 2de juli 2014.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst financien. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

BR14 Rendez-voushuizen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het belastingsreglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 24 juni 2014, met als onderwerp "goedkeuring van het gemeentelijk belastingsreglement op rendez-voushuizen (aanslagjaar 2014 - 2019)", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 2de juli 2014.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst financien. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

BR14 Tweede verblijven

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het belastingsreglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 24 juni 2014, met als onderwerp "goedkeuring van het gemeentelijk belastingsreglement op tweede verblijven (aanslagjaar 2014 - 2019)", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 2de juli 2014.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst financien. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

R14 Toewijzingsreglement sociale huurwoningen - ouderen (65-plussers)

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 24 juni 2014, met als onderwerp "Gemeentelijk toewijzingsreglement sociale huurwoningen ouderen (doelgroep 65-plussers)", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 16de juli 2014.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst bouwen en wonen. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

R12 Toewijzingsreglement sociale huurwoningen - lokale binding

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de gemeenteraad, gedagtekend op 2 februari 2012 met als onderwerp "Toewijzingsreglement sociale huurwoningen gemeente Hechtel-Eksel - goedkeuring" afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 5de maart 2012. U kan de tekst hier nalezen.

Terug naar boven