Socioculturele participatie

Iedereen heeft recht op ontspanning. Een uitstap, sporten of lidgeld van een vereniging kan het budget flink in de war sturen. Daarom kies je er misschien vaker voor om niet deel te nemen.

Vanuit het OCMW bestaan er betaalbare oplossingen om vrije tijd aangenaam in te vullen. Zo kan er een tussenkomst voorzien worden voor bijvoorbeeld deelname aan sportactiviteiten, activiteiten van jeugdbewegingen, culturele activiteiten, meerdaagse schoolreis, gezinsuitstappen, …

In Hechtel-Eksel valt er heel wat te beleven. Neem alvast een kijkje op volgende pagina: https://www.hechtel-eksel.be/gemeentelijk-vrije-tijd-aanbod

Daarnaast bestaan er ook andere betaalbare initiatieven zoals Rap op Stap. Dit is een organisatie die samen met jou op zoek gaat naar betaalbare uitstappen en activiteiten. Vind je het moeilijk om de stap te zetten naar deze organisatie? Dan kan je altijd een beroep doen op de maatschappelijk werkers van het OCMW. Zij zullen jou ondersteunen in je aanvraag.

Voorwaarden

  •  Inwoner zijn van Hechtel-Eksel;
  • Voldoen aan de inkomensvoorwaarden of in budgetbeheer zijn.

Zowel volwassenen als kinderen komen in aanmerking voor een tussenkomst in socioculturele participatie.

Procedure

Maak een afspraak

De maatschappelijk werker gaat na of je recht hebt op een tussenkomst voor socioculturele participatie.

Meebrengen

  • Rekeninguittreksels van de laatste drie maanden;
  • Identiteitsgegevens van het gezin;
  • Betalingsbewijs of nog te betalen factuur van de activiteit of vereniging.

Bedrag

  • Schoolgaande kinderen: jaarlijkse tussenkomst van €125 voor sport-, cultuur- of jeugdverenigingen of een meerdaagse schoolreis.
  • Volwassenen: jaarlijkse tussenkomst van €50 voor sport- of culturele vereniging.
  • Gezinsuitstappen: jaarlijkse tussenkomst van €15 per gezinslid.

Contactinformatie