Armoedebestrijding

Naast de bestaande initiatieven voor armoedebestrijding, wordt in de komende tijd extra aandacht besteed aan de opstart van bijkomende initiatieven. Het thema kinderarmoede zal hierbij uitgelicht worden, met onder andere de werking van Kind en Taal in combinatie met bestaande initiatieven zoals het Vakantiepatronaat.