Horeca Hechtel-Eksel

Ontdek alle horecazaken in Hechtel-Eksel

Visie

De grote toeristische aantrekkingskracht van onze mooie groene gemeente zorgt voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat met vele opportuniteiten. Lokaal bestuur Hechtel-Eksel wil ondernemerschap dan ook zoveel mogelijk aanmoedigen, faciliteren en ondersteunen. Zo is de gemeente Hechtel-Eksel sinds april 2023 volledig erkend als toeristisch centrum.

Pop-up/Ambulante handel

Heb jij een uniek concept en een speciale locatie voor ogen die je geschikt lijken voor tijdelijke horeca- of terrasuitbating? Wil je eten en/of drank verkopen via een kraam of tijdelijke uitbating langs de openbare weg? We helpen je graag verder met een aantal praktische stappen en nuttige links.

In het verleden kenden we al enkele succesvolle pop-up activiteiten. Uiteraard zijn anderen hierdoor geïnspireerd. En terecht. Als gemeentebestuur willen wij er echter over waken dat tijdelijke initiatieven zich aan dezelfde spelregels houden als de vaste spelers, en dat alle aanvragen op dezelfde manier worden beoordeeld. Goede afspraken maken goede vrienden, dus stelden we een kort stappenplan en een afsprakencharter op.

Jouw tijdelijke uitbating in Hechtel-Eksel - hoe begin je eraan?

Heb je een locatie en/of plan voor ogen? Neem dan contact op met de ambtenaar lokale economie via stephanie.janssen@hechtel-eksel.be om de mogelijkheden van deze locatie te bekijken.

Is je project haalbaar, dan controleren we in een eerste stap de functie van de locatie. Daarna kan je pas werkelijk vooruitkijken. Het volgende onderscheid moet worden gemaakt:

  • Indien je in een pand met horecafunctie intrekt of je wenst tijdelijk een horecazaak in openlucht uit te baten waarvoor er een vestigingseenheid ingeschreven kan worden, volg je verder de regelgeving die voor iedere horecazaak van toepassing is. Lees enkel punt 2 hieronderOpgelet: Het charter (dat je kan terugvinden onder punt 1.a.) is ook van toepassing op tijdelijke horeca uitbating (waarvoor er een vestigingseenheid ingeschreven kan worden) in openlucht.
  • Indien je locatie (pand of terrein) geen bestaande horecafunctie heeft of er kan geen vestigingseenheid ingeschreven worden, wordt er nagegaan of een wettelijke afwijking mogelijk is voor tijdelijke uitbating. Lees punt 1 en 2 hieronder.

1. Regelgeving tijdelijke horeca-uitbatingen

a. Je project houdt rekening met de voorwaarden opgenomen in het charter.

b. Voldoet je project aan de voorwaarden, kan je een aanvraag indienen via volgende stappen:

  • i. Dien je project in via dit formulier voor ambulante handel op onze website. Het reglement ambulante handel is hier van toepassing. Het naleven van de bepalingen opgenomen in dit reglement is de verantwoordelijkheid van de aanvrager.
  • ii. Indien de gemeente dit nodig acht, word je uitgenodigd op een overleg met de betrokken diensten over o.a. veiligheid, bereikbaarheid, parking, security.
  • iii. Je project, inclusief de eventuele adviezen uit voorgaand overleg, wordt ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd.

c. Tijdens de opening van de uitbating waak je als ondernemer over de gemaakte afspraken en stuur je bij waar nodig. Bij hinder kan vanuit externe instanties gevraagd worden naar nieuwe afspraken of opschorting van de vergunning.

d. Na een eerste uitbatingsperiode maken we een gezamenlijke evaluatie op.

2. Regelgeving voor zowel tijdelijke als vaste horecaondernemingen

a. Schrijf je onderneming én vestiging van de tijdelijke/vaste uitbating met de juiste activiteiten in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

b. Je drankvergunning vraag je aan via deze website.

 

Zorg ook dat je in orde bent met de overig wettelijke bepalingen voor het uitbaten van een horecazaak, zoals FAVV, Sabam en billijke vergoedingen, verzekeringen, ... Neem hiervoor zeker eens de startersbrochure van Horeca Vlaanderen door.

 


Contactinformatie

Contactpersonen