Vacante standplaatsen kermissen 2024

- Vacante standplaatsen 1ste kermis Hechtel (4-5-6 mei 2024) : Kandidaturen moeten ingediend worden vóór 20 april 2024

  • 1 standplaats met afmeting max lengte 8 meter, hoogte 4 meter, diepte 3 meter voor gastronomiekraam (uitzondering Hamburgers/Frietjes/braadworst/Hotdog/Smoutebollen/Churros) of voor ‘spelkramen’ met uitzondering van visspel, schietkraam, basketspel of pottenspel

  • 1 standplaats met afmeting max lengte 7 meter, hoogte 4 meter, diepte 3 meter voor spelkraam

  • 1 standplaats met afmeting max lengte 10 meter, hoogte 3 meter, diepte 3 meter voor spelkraam

- Vacante standplaatsen 1ste kermis Eksel (22-23-24 juni 2024)

/

Vacante standplaatsen 2de kermis Hechtel (28-29-30 september 2024)

/

Vacante standplaatsen 2de kermis Eksel (19-20-21 oktober 2024)

/

Solliciteren via brief of email

De sollicitatiebrief of sollicitatie-email moet vergezeld zijn van volgende nog geldende documenten:

  • kopie van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor eigen rekening;
  • kopie van de verzekeringspolis inzake burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s;
  • het bewijs dat de attractie voldoet aan de bepalingen van artikel 10 van het K.B. van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen, voor kermisattracties met voortbeweging van personen aangedreven door een niet menselijke energiebron;
  • desgevallend het bewijs dat de vestiging van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel en de personen die er werken, voldoet aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid”;
  • attest risicoanalyse en eigendomsakte;
  • keuring elektriciteit en brandblusser en indien van toepassing gasinstallatie.

 


Contactinformatie