Zaken waarvoor je zonder afspraak aan het snelloket terecht kan

Voor het afhalen van een aantal zaken, zoals je eID of rijbewijs, heb je geen afspraak nodig maar blijft een bezoek aan het gemeentehuis wel noodzakelijk. Hiervoor integreerde het gemeentebestuur een snelloket aan het onthaal. Na het aanvragen van een product brengen we jou op de hoogte wanneer je het aan het snelloket kan komen afhalen. 

SNELLOKET GEMEENTEHUISSNELLOKET OCMW
 • Afhalen eID, reispas en kids-ID
 • Adres aanpassen op eID
 • Aanvragen en afhalen pin- en pukcode
 • Aanvragen token
 • Aanvragen en afhalen attesten
 • Binnenbrengen vaccinatie
 • Afhalen tegoed huisvuilzakken
 • Afhalen afvalkalender
 • Afhalen kortingsbon sterilisatie katten
 • Afhalen JA/NEE-reclamesticker
 • Afhalen affiche i.v.m. verwijderen hondenpoep
 • Aankoop fietsgids, wandelkaart, schattenzoektocht
 • Aankoop gemeentelijke geschenkbon
 • Aankoop streekproducten
 • Aankoop tickets gemeentelijke evenementen
 • Aankoop tickets dorpsrestaurant
 • Afhalen gratis brochures Bosland, De Lijn, ...
 • Navraag toeristische informatie
 • Inleveren gemeentelijke geschenkbon
 • Aanvraag ritten MMC en W-mobiel 
  indien men al lid is (kan ook telefonisch)
 • Uitlenen W-mobiel na reservatie
 • Opladen budgetmeter
 • Binnenbrengen facturen bij budgetbeheer
 • Aanvraag pedicurebonnen
 • Aankoop voorverkoopkaarten dorpsrestaurant
 • Binnenbrengen opgevraagde documenten
 • Afhalen post referentieadres