RUP Zonevreemde bedrijven

In het RUP Zonevreemde bedrijven werden alle zonevreemde bedrijven geïnventariseerd. Na onderzoek werden de bedrijven gecategoriseerd waarbij de verdere ontwikkelingsmogelijkheden werden bepaald. Voor de bedrijven die verdere uitbreidingsmogelijkheden kregen, werden deelplannen opgemaakt. Het RUP werd goedgekeurd door de deputatie op 12 februari 2009.

Raadpleeg de deelplannen van het RUP 'Zonevreemde bedrijven' rechts onder documenten.