Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP)

Ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn bestemmingsplannen en zorgen voor de verfijning op perceelniveau. Ze geven aan welke stedenbouwkundige voorschriften van kracht zijn op bepaalde percelen of gebieden en ze worden gebruikt als afwegingskader bij het behandelen van omgevingsvergunningen. Bestemmingsplannen kennen bestemmingscategorieën toe aan percelen en gebieden (bv. wonen, bos, economie, landbouw).

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (beleid) geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan (visie). Het heeft een bindende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast:

  • Welke activiteiten er mogen plaatsvinden,
  • Waar al dan niet mag worden gebouwd en aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen en constructies in een bepaalde zone moet voldoen
  • Hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

De gemeente maakte reeds ruimtelijke uitvoeringsplannen op voor zonevreemde bedrijven, voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Borgveld met ook de sport- en recreatieterreinen rond de sporthal te Eksel, voor het Bungalowpark, het bedrijf Ketelbouw Gielen langs de Hasseltsebaan en de ontwikkeling op en rond 'De Schans'.

Momenteel zijn er planningsprocessen lopende voor het centrum van Hechtel en voor een nieuw toeristisch RUP.