Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP)

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een bestemmingsplan en zorgt voor verfijning op perceelniveau. Een RUP geeft aan welke stedenbouwkundige voorschriften van kracht zijn op bepaalde percelen of gebieden en wordt gebruikt als afwegingskader bij het behandelen van omgevingsvergunningen. Bestemmingsplannen kennen categorieën toe aan percelen/gebieden (bv. wonen, bos, landbouw, …).

Een RUP (beleid) geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan (visie). Het heeft een bindende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt voor de in het plan opgenomen percelen vast:

  • Welke activiteiten er mogen plaatsvinden;
  • Waar al dan niet gebouwd mag worden en aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen en constructies in een bepaalde zone moeten voldoen;
  • Hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

De gemeente maakte reeds RUP's op voor zonevreemde bedrijven, de uitbreiding van bedrijventerrein Borgveld, sport- en recreatieterreinen rond de sporthal in Eksel, het bungalowpark, Ketelbouw Gielen langs de Hasseltsebaan en de ontwikkeling op en rond De Schans.