RUP Aen de Schans

De gemeenteraad heeft in de zitting van 25 oktober 2016 het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Aen de Schans' definitief vastgesteld. Het besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 29 december 2016.

Het huidige BPA Centrum Zuid-West Hechtel wordt hiermee gedeeltelijk herzien, specifiek voor de site van de pastorij aan OC De Schans. Hier kan een kernversterkend project gerealiseerd worden dat bijdraagt aan de verdere uitbouw van het centrum van Hechtel.

Met dit RUP wordt de planologische context vastgelegd voor het lopende PPS-project Aen de Schans met het Huis van het Kind en kantoren voor gemeentelijke dienstverlening, assistentiewoningen en meergezinswoningbouw.

Raadpleeg het RUP Aen de Schans rechts onder documenten.