RUP Bungalowpark

Met het RUP Bungalowpark wordt de huidige gewestplanbestemming van het recreatiegebied omgezet naar een zone voor recreatie en wonen met de nodige randvoorwaarden. Het RUP werd goedgekeurd op 17 januari 2013.

Raadpleeg het RUP 'Bungalowpark' rechts onder documenten.