E-loketondernemers.be

Alles in één: via www.e-loketondernemers.be, het online platform van VLAIO kunnen ondernemers of derden in naam van de onderneming subsidies, vergunningen, erkenningen, … over Vlaamse en lokale overheden heen aanvragen en/of opvolgen. Je vindt op e-loketondernemers.be ook de publieke gegevens van jouw onderneming terug en kan jouw e-Box Enterprise raadplegen. 

Eenvoudig digitaal aanvragen en opvolgen

Voor Hechtel-Eksel kan je volgende vergunningen aanvragen via het e-loket voor ondernemers:

  • Deelname geschenkbon
  • Signalisatievergunning
  • Standplaats openbare kermis of foor
  • Standplaats wekelijkse openbare markt
  • Starterspremie
  • Vergunning occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter
  • Vergunningen evenement
  • Vergunningen horecazaak

Hoe werkt e-loketondernemers.be?

Ben je als zaakvoerder of bestuurder gekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)? Dan kan je onmiddellijk eenvoudig en veilig aanmelden via Itsme, eID of andere digitale sleutels.

Wil je dat een boekhouder, personeelslid of andere derde aanvragen kan indienen en/of opvolgen in naam van jouw onderneming(en)? Dan moet je hen eerst gebruikersrechten toekennen in naam van je onderneming.

Eens aangemeld kan je het aanbod raadplegen en een aanvraag starten. Je wordt op een transparante en uniforme manier doorverwezen naar de aanvraagprocedure van de deelnemende partner. De partner blijft verantwoordelijk voor de verwerking van de dossiers. E-loketondernemers.be wordt steeds verder aangevuld met nieuwe producten en streeft ernaar om in één overzicht de status van al jouw aangevraagde dossier weer te geven.

Initiatief VLAIO

Het e-loket voor ondernemers is een initiatief van VLAIO, het agentschap voor innoveren en ondernemen van de Vlaamse overheid. Met dit initiatief zet VLAIO volop in op digitaal ondernemen. Het e-loket beperkt de administratieve lasten en neemt drempels in de interactie tussen ondernemers met de Vlaamse overheid en lokale besturen weg. Het platform wordt bovendien volop verder ontwikkeld en beoogt om zo goed mogelijk in te spelen op de noden en behoeften van de ondernemer.