Huwelijksakte

Online aanvragen

Bij het huwelijk wordt een akte opgesteld. Deze akte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon:

 • De naam en voornamen;
 • De geboortedatum en geboorteplaats van de echtgenoten;
 • De datum van het huwelijk;
 • De door een echtgenoot gekozen naam na voltrekking van het huwelijk.

Een internationaal uittreksel van een huwelijk is een verkorte vorm van de huwelijksakte, opgesteld volgens internationale overeenkomsten en in meerdere talen.

Voorwaarden

Een huwelijksakte kan afgeleverd worden indien de personen in België gehuwd zijn of de buitenlandse akte hebben laten overschrijven.

Voor huwelijksakten wordt het recht op uittreksel beperkt tot:

 • Jezelf;
 • De echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende;
 • Je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder);
 • Bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken);
 • Je erfgenamen;
 • Bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat met verwijzing naar de wettelijke basis van het gerechtelijke wetboek waarop de procedure is gebaseerd.

Als de akte meer dan 75 jaar oud is, heeft iedereen recht op een uittreksel.

Procedure

 • De huwelijksakte kan online aangevraagd worden via ‘Mijn burgerprofiel. Je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID) waarmee je het uittreksel uit de huwelijksakte kan downloaden en afdrukken.
 • Je kan het uittreksel ook afhalen aan het snelloket tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Meebrengen

Identiteitskaart of verblijfskaart

Bedrag

Het aanvragen van een uittreksel uit de huwelijksakte is gratis.


Contactinformatie